کدخبر: ۱۲۱۱۵۹ لینک کوتاه

یک کارشناس بازارسرمایه مطرح‌کرد

دولت اعتقادی به خصوصی سازی ندارد

یک کارشناس ارشد اقتصادی گفت: عملکرد دولت در دو سال گذشته نشان دهنده این موضوع است که اعتقادی به خصوصی سازی ندارد.

علیرضا عسگری مارانی گفت: بررسی وضعیت واگذاریها از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم نشان میدهد این دولت اعتقادی به خصوصی سازی ندارد و وزرای دولت یازدهم از جمله وزیر نفت، مخابرات و نیرو از زمانی که روی کار آمدند، واگذاریهای سالهای گذشته را زیر سوال می‌برند.

این کارشناس ارشد اقتصادی افزود: زمانی که شرکتهای گروه سنگ آهن واگذار می شوند اما بهره مالکانه آنها توسط دولت تعیین می شود و مواردی چون تعیین تعرفه مخابرات، قیمت گذاری نرخ خوراک پتروشیمی ها با وجود واگذاری شرکتهای مختلف در اختیار دولت است و بازار عرضه و تقاضا در این زمینه تعیین کننده نیست، نمی توان نتیجه گرفت که خصوصی سازی در کشور موفق بوده و به اهداف خود رسیده‌است.

او با تاکید بر این که در دو سال گذشته عملکرد دولت نشاندهنده این موضوع است که اعتقادی به خصوصی سازی ندارد ادامه داد: عدم حمایت و دفاع دولت از شرکتهای واگذار شده نیز این نکته را تائید می‌کند.

عسگری مارانی تصریح کرد: سازمان خصوصی سازی در سالهای اجرای اصل 44 قانون اساسی ممکن است در برخی موارد عملکرد بدی داشته باشد اما این سازمان بخشی از روند واگذاریهاست و ناموفق بودن سیاست خصوصی سازی در کشور را نباید به پای این سازمان نوشت.

او گفت: از زمان شروع واگذاریها تاکنون نتوانسته ایم این نگاه را در کشور ایجاد کنیم که بخش خصوصی تقویت شود و یا سطح اشتغال را در دستگاههای واگذار شده حفظ کنیم و آن را افزایش دهیم که این موضوع به معنای عدم توفیق در رسیدن به اهداف خصوصی سازی در کشور است.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه با انتقاد از طرح توزیع سهام عدالت در کشور اذعان داشت: آوردن بخشی تحت عنوان سهام عدالت در اقتصاد که 40 درصد سهام یک شرکت را از آن خود کرده و منابع مالی ندارد و نمی تواند در افزایش سرمایه بنگاهها شرکت کند، نمی تواند موجب رشد و تقویت بنگاهها و اقتصاد کشور شود.

او با تاکید بر این که ماهیت اصل 44 چیز بدی نیست اما نحوه اجرای آن مشکل دارد گفت: واگذاری سهام شرکتهای بزرگ در غالب اصل 44 موجب تلاطم بازار سرمایه شد؛ چرا که بیشتر شرکتهای اصل 44 قانون اساسی در بین 50 شرکت بزرگ بورسی حضور دارند و 80 درصد بورس را تشکیل می دهند و مدیریت نادرست آنها می تواند موجب تغییرات اساسی در بازار و شاخص کند.

منبع: تسنیم