تماس با ما

 • مدیر مسئول گروه رسانه ای دنیای اقتصاد : علیرضا بختیاری
 • تلفن: 7 - 42710504
 • سردبیر ارشد گروه رسانه ای دنیای اقتصاد: علی میرزاخانی
 • تلفن: 4-42710202
 • مدیریت ‌وب سایت ها و فضای مجازی: محمد صادق نخجوانی
 • تلفن: 87762245
 • مدیر تحریریه : رهام وزیری
 • تلفن: 42710210
 • مدیریت توسعه بازار : زینب سادات میرهادی
 • تلفن: 4 - 87762373
 • مدیریت روابط عمومی: سید امیر اشراقی
 • تلفن: 42710160