• پیش‌بینی‌کنندگان بین‌المللی بیم‌دارند که سال ۲۰۱۷ بهبود زیادی برای رکود اقتصادی به‌جا مانده از سال ۲۰۱۶ همراه نداشته باشد. با افزایش ریسک‌هایی مانند ناپایداری اقتصادی و ژئوپلیتیک، پنج چالش عمده برای اقتصاد جهانی در سال جدید پیش خواهد آمد که در ادامه به آنها می‌پردازیم.

  • علی میرزاخانی
  • سال پربار برای پوپولیست ها

    هفته نامه اکونومیست به سنت هر سال فهرستی از وقایع مهم سالی که گذشت را از دید این نشریه ارائه کرده است. اکونومیست سال ۲۰۱۶ را سال پیروزی پوپولیست ها و شکست لیبرال ها دانسته است که هر یک اثرات خاص خود را بر جهان خواهد گذاشت. به گمان این نشریه جهان تاوان انتخاب ترامپ و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را خواهد داد.

  • بنجامین والاس ولز

بیشتر

بیشتر

شاخص های مهم (تغییر نسبت به دیروز)

بیشتر

بیشتر