افزایش قابل توجه فروش سفته و برات در سال گذشته

کدخبر: 485168
اقتصادنیوز: طبق آمار اعلام‌شده ازسوی بانک مرکزی، در ۱۱ ماهه سال 1400 بالغ‌بر ۱۲۸.۵ میلیارد تومان سفته و برات در شهر تهران به فروش رسید که در قیاس با دوره مشابه سال قبل از آن ۷۱.۸ درصد افزایش داشت.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، در بهمن ماه سال گذشته حدود ۱۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل ۵.۵ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ معادل ۵۵.۱ درصد افزایش یافت. همچنین در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۱۲۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۷۱.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین، در یازدهمین ماه سال جاری معادل ۸۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۱۳۰ میلیارد تومان در شهر تهران برگشت خورد که در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۹۹.۲ و ۷۰۴.۹ رسید که در مقایسه با ماه قبل از لحاظ تعداد و مبلغ ۴۰.۵ و ۲۱۱.۹ درصد افزایش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبل از نظر تعداد ۹.۴ درصد کاهش و از نظر مبلغ نیز ۸۸۸.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شـده در بهمن‌مـاه ۱۴۰۰ به عدد ۷۱۰.۷ رسید که عدد شاخص مذکور در سال ۱۳۹۹ معادل ۶۵.۱ بوده است. علاوه بر این، در ۱۱ ماهه سال گذشته معادل ۶۴۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی ۳۷۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در شهر تهران برگشت خورد.

در این دوره متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ سـفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۷۲.۴ و ۱۸۳.۶ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۷.۹ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۸۱.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در یازده ماه اول سـال ۱۴۰۰ به عدد ۲۳۷.۱ رسید که عدد شاخص مذکور در دوره مشابه سال ۱۳۹۹ معادل ۱۲۸ بوده است.

تیتر یک
از دست ندهید
فلای تودی