کدخبر: ۱۰۵۸۱۰ لینک کوتاه

پیش بینی رشد اقتصادی مثبت در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵

احیای اقتصاد ایران به روایت IMF

صندوق بین المللی پول (IMF) می گوید: سیاست های اجرا شده توسط دولت ایران در یک سال گذشته زمینه را برای افزایش نرخ رشد اقتصادی فراهم کرده؛ تلفیقی از سیاست های کنترل کننده حجم پول و نتیجه بخش بودن مذاکرات ایران و غرب در مراحل اولیه سبب رشد اقتصاد ایران شده است.

به گزارش «اقتصاد نیوز» به نقل از صندوق بین المللی پول، فعالیت‌های اقتصادی در خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2014-2015 میلادی توسعه پیدا می کند ولی این رشد فعالیتهای اقتصادی سبب نمی شود تا اقتصاد این کشورها اصلاح شود. تغییرات سیاسی و مشکلات امنیتی در شماری از کشورها مانع بزرگی در مسیر بازسازی اقتصادی آنها است.

در سال 2013 میلادی نرخ رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا برابر با 2.2 درصد بود و در سال 2014 میلادی نرخ رشد اقتصادی این کشورها به بالغ بر 2.5 درصد خواهد رسید. همچنین پیشبینی میشود تا سال 2015 میلادی کشورهای نفت خیز این منطقه شاهد رسیدن نرخ رشد اقتصادی خود به بالغ بر 3.9 درصد باشند که 0.9 درصد کمتر از رشد اقتصادی برآورد شده برای این منطقه در گزارش ماه آوریل صندوق بین‌المللی پول بود.

بر اساس گزارش IMF، از نظر رشد اقتصادی ایران در مقایسه با کشورهای نفت خیز خاورمیانه و شمال آفریقا وضعیت نامناسب‌تری دارد. این کشور در سال 2013 میلادی رشد منفی اقتصادی را تجربه کرد و بهرغم مشاهده روند مثبت و افزایشی نرخ رشد اقتصادی در سالهای 2014 و 2015 میلادی، ولی همچنان نرخ رشد اقتصادی در این کشور کمتر از کشورهای نفت خیز منطقه خواهد بود.

در سال 2013 میلادی کمترین نرخ رشد در میان کشورهای نفت خیز خاورمیانه متعلق به ایران بود و قطر با تجربه رشد 6.5درصدی اقتصادی در جایگاه اول قرار داشت. ولی در سال 2014 میلادی عراق کمترین رشد و قطر بیشترین رشد را تجربه خواهند کرد.

صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: در سال 2014 میلادی نرخ رشد اقتصادی عراق برابر بامنفی 2.7 درصد و نرخ رشد اقتصادی قطر برابر با 6.5 درصد پیش‌بینی شده و در سال 2015 میلادی هم قطر با تجربه رشد 7.7 درصدی در جایگاه اول و عراق با تجربه رشد 1.5درصدی در آخرین جایگاه از نظر نرخ رشد اقتصادی قرار خواهد گرفت.