کدخبر: ۱۰۱۵۷۶ لینک کوتاه

کشاورزی، تنها بخش مثبت اقتصاد ایران در ۹ ماهه ۹۲

بخش کشاورزی، تنها بخش از اقتصاد ایران بود که در ۹ ماهه نخست سال ۹۲ با رشد مثبت همراه شد.

بررسی های «اقتصادنیوز» از «گزارش تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی» در 9 ماهه نخست سال 92 که توسط بانک مرکزی منتشر شده است، نشان می دهد: تولید ناخالص داخلی ایران در این مدت نسبت به دوره مشابه سال 91 معادل 3.4 درصد کاهش یافته است (رشد اقتصادی ایران بدون محاسبه بخش نفت نیز 2.3- درصد بود)؛ با این حال، گروه کشاورزی با 5.2 درصد رشد، تنها بخش از اقتصاد ایران بود که با بهبود وضعیت روبرو شد.

گروه نفت در 9 ماهه نخست سال گذشته افتی 12.6 درصدی را تجربه کرد و گروه صنایع و معادن با 6.3- درصد و گروه خدمات 2.4- درصد در رده های بعدی رشد منفی اقتصادی قرار داشتند.

سهم گروه های اصلی در رشد منفی 3.4 درصدی اقتصاد ایران به این ترتیب بوده است: گروه کشاورزی 0.4+ / گروه نفت 1.4- / گروه صنایع و معادن 1.6- و گروه خدمات 1.4- درصد. (البته در محاسبه مجموع این ارقام باید 0.6- درصد کارمزد احتسابی را نیز کسر کرد تا رقم 3.4- درصدی به دست آید.)

بر اساس این گزارش، مجموع تولید ناخالص داخلی ایران (به قیمت جاری) در این دوره زمانی 695 هزار و 10 میلیارد تومان و تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت 574 هزار و 805 میلیارد تومان بوده است. همچنین تولید ناخالص (به قیمت جاری) در بخش کشاورزی 81 هزار و 892 میلیارد تومان، در بخش نفت 120 هزار و 503 میلیارد تومان، در بخش صنایع و معادن 151 هزار و 437 میلیارد تومان و در بخش خدمات 354 هزار و 571 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

جدول: تولید ناخالص داخلی در بخش های مختلف اقتصاد- 9 ماهه 92 

تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری (میلیارد ریال)

تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 1383 (میلیارد ریال)

درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل (بر اساس قیمت های ثابت سال 1383)

گروه کشاورزی

818919

127666

5.2

گروه نفت

1205026

144469

-12.6

گروه صنایع و معادن

1514372

356578

-6.3

گروه خدمات

3545714

864757

-2.4

کل اقتصاد

6950102

1448278

-3.4

کل اقتصاد بدون احتساب نفت

5745077

1303809

-2.3