کدخبر: ۱۰۱۸۶۸ لینک کوتاه

خروج تدریجی زنان از صنعت

مشاغل صنعتی مردانه تر شدند

در سال های ۱۳۸۴ تا سال گذشته در حالی که تعداد مشاغل صنعتی بیشتر شده اما بیش از ۳۰۰ هزار زن، مشاغل صنعتی خود را از دست دادند.

به گزارش «اقتصادنیوز» آخرین آمارهای مرکز آمار ایران از بازار کار صنعت کشور نشان می‌دهد که اکنون سهم مشاغل صنعتی از کل بازار کار کشور از 30 درصد در سال 84 به بیش از 34 درصد رسیده است. با وجود این سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته (تا پایان پاییز سال 1392) بیش از 10درصد است.

در همین حال در سال‌های 84 تا 92 تعداد مشاغل صنعتی کشور نیز از 6.2 میلیون به 7.3 میلیون نفر افزایش یافته است.

در این سال‌ها هرچند سهم مردان شاغل در بخش صنعت از کل بازار کار کشور بیش از پنج درصد افزایش یافت و به بیش از 35 درصد رسید اما سهم زنان شاغل در بخش صنعت از کل بازار کشور حدود سه درصد کاهش یافت و به 25 درصد رسید.

در این سال‌ها تعداد زنان شاغل در بخش صنعت نیز از 1.1 میلیون نفر به 785 هزار نفر کاهش یافت. این کاهش 315 هزار نفری در حالی بوده که در همین سال‌های 84 تا 92 تعداد مردان شاغل در بخش صنعت 1.4 میلیون نفر بیشر شد و از 5.1 میلیون نفر به 6.5 میلیون نفر رسید.

در مجموع می‌توان اشاره کرد تا پایان گذشته در بخش صنعت ایران تعداد شاغلان مرد(معادل 6.5 میلیون نفر) بیش از هشت برابر تعداد شاغلان زن (معادل 785 هزار نفر ) بوده است.