کدخبر: ۱۰۱۹۲۲ لینک کوتاه

آنها که نه بیکارند نه شاغل

۲ میلیون ناقص الشغل در اقتصاد ایران

تعداد مشاغل ناقص در اقتصاد ایران به حدود دو میلیون فرصت شغلی افزایش یافته است.

به گزارش «اقتصادنیوز» در بازار کار ایران شاغلان به سه دسته تقسیم می‌شوند. شاغلانی که به میزان ذکر شده در قانون کار یعنی 44 ساعت در هفته کار می‌کنند، شاغلانی که بیشتر از این میزان در هفته مشغول به کار هستند که معمولا آنها را دو شغله محسوب می‌کنند و سومین دسته شاغلانی هستند که به میزان 44 ساعت در هفته کار نمی‌کنند.

به صورت مشخص‌تر آن طور که مرکز آمار ایران تعریف کرده افراد دارای اشتغال ناقص، تمام شاغلانی را محسوب می‌شود که در هفته مرجع، به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار، قرار داشتن در فصل غیرکاری و ... کمتر از 44 ساعت کار کرده و خواهان و آماده انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده‌اند.

از نگاه برخی اقتصاددانان نیز عمده این گروه از شاغلان به دلیل کار کمتر ممکن است درآمد کمتری نسبت به دیگر شاغلان داشته باشند و البته برخی از آنها هم ممکن است در جایگاه‌های شغلی قرار داشته باشند که با ساعت کاری کمتری در هفته می‌توانند حتی بیشتر از شاغلان دیگر درآمد کسب کنند.

در همین حال مراجعه به آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در سال‌های 1384 تا 1392 تعداد شاغلانی که شغل ناقصی داشته‌اند بیش از 400 هزار نفر افزایش یافته و از یک میلیون و 500 هزار نفر به بیش از یک میلیون و 900 هزار نفر رسیده است.

موضوع قابل توجه دیگر این است که در سال 1384 سهم این مشاغل از کل مشاغل در بازار کار ایران بیش از هفت درصد بود که تا پایان سال گذشته به حدود 9 درصد افزایش یافت. به عبارتی می‌توان اشاره کرد که تا پایان سال گذشته در اقتصاد ایران از هر 10 فرد شاغل تقریبا یک نفر شغل کاملی نداشته و کمتر از 44 ساعت در هفته کار کرده است.


-جدول مشاغل ناقص در اقتصاد ایران- مرکز آمار ایران

سال

تعداد شاغلان – میلیون نفر

سهم مشاغل ناقص – درصد

تعداد مشاغل ناقص – میلیون نفر

1384

20.6

7.4

1.5

1385

20.8

7

1.4

1386

21.1

6.4

1.3

1387

20.5

7.9

1.6

1388

21

9.5

1.9

1389

20.6

10.2

2.1

1390

20.5

9

1.8

1391

21.2

9.8

2

1392

21.4

8.9

1.9