کدخبر: ۱۰۲۴۰۸ لینک کوتاه

برای نخستین بار در ۱۳ سال اخیر اتفاق افتاد

نرخ بیکاری بهار، بیشتر از زمستان

با وجود افزایش ۹۵۰ هزارنفری تعداد شاغلان در بهار امسال، رشد نرخ مشارکت اقتصادی باعث شد نرخ بیکاری بهار ۹۳ نسبت به زمستان ۹۲، ۰.۲ درصد بیشتر باشد.

بررسی های «اقتصادنیوز» از نتایج رسمی «طرح آمارگیری نیروی کار» که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است، نشان می دهد: برای نخستین بار در 13 سالی که مرکز آمار دست به آمارگیری از نیروی کار زده است، نرخ بیکاری در فصل بهار امسال با رسیدن به نرخ 10.7 درصد، از نرخ بیکاری فصل قبل (زمستان 92: 10.5 درصد) بیشتر شده است.

به طور سنتی، تعطیلی شغلهای فصلی در زمستان و ازسرگیری آنها در بهار باعث می شود که نرخ بیکاری در فصل بهار نسبت به فصل قبل از آن پایینتر باشد. با این حال، امسال به دلیل افزایش بیش از یک میلیون و 100 هزار نفر به تعداد جمعیت فعال در فاصله این دو فصل، نرخ بیکاری از 10.5 درصد در زمستان 92 به 10.7 درصد در بهار 93 رسیده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار، تعداد جمعیت فعال ایران (جمعیت 10 سال به بالایی که شاغل یا در جستوجوی کار هستند) در بهار 93 به 23 میلیون و 637 هزار و 309 نفر رسیده که نرخ مشارکت اقتصادی را به 37.1 درصد افزایش داده است. تعداد جمعیت فعال ایران، زمستان پارسال 22 میلیون و 525 هزار و 376 نفر و نرخ مشارکت اقتصادی 35.4 درصد بود که پایین ترین نرخ مشارکت در 13 سال اخیر به حساب میآمد.

با وجود رشد نرخ بیکاری در بهار امسال، همزمانی آن با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی می تواند خبر خوبی برای بازار کار ایران باشد، چرا که نشان میدهد انگیزه و امید نیروی کار به پیدا کردن شغل بیشتر شده است.

جدول: تغییرات جمعیت فعال و نرخ بیکاری- بهار 93 به زمستان 92

بهار 93

زمستان 92

تغییر

جمعیت فعال

23637309

22525376

1111933

جمعیت بیکار

2530064

2371231

158833

جمعیت شاغل

21107245

20154145

953100

نرخ مشارکت اقتصادی

37.1

35.4

1.7

نرخ بیکاری

10.7

10.5

0.2