کدخبر: ۱۰۰۴۰۵ لینک کوتاه

برای نخستین بار در یک سال گذشته

تورم روستایی از تورم شهری کمتر شد

برای نخستین بار در یک سال گذشته، نرخ تورم در مناطق روستایی از نرخ تورم در مناطق شهری کمتر شده است؛ این در حالی است که در تمام طول سال، نرخ تورم در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری بوده است.

بررسی‌های «اقتصاد روز» بر اساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه روستایی در فروردین 93، به 17.1 درصد رسیده که 0.5 درصد کمتر از نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه شهری در همین ماه است.
روند نزدیک شدن نرخ تورم روستایی به شهری البته در بیشتر ماه‌های منتهی به فروردین 93 در جریان بوده است. بیشترین میزان اختلاف میان این دو نرخ در یک سال گذشته مربوط به اردیبهشت پارسال است که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه روستایی 6.5 درصد بیشتر از نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه شهری بوده است. کمترین اختلاف میان این دو نرخ نیز به اسفند سال گذشته برمی‌گردد که این فاصله تنها 0.3 درصد بود.