کدخبر: ۱۰۰۵۴۳ لینک کوتاه

سازمان ملی بهره وری آمار ۱۵ ساله را منتشر کرد

۸۱ بهترین سال رشد بهره وری سال ۸۷ بدترین

پس از سال ها سکوت آماری، نخستین آمارهای رسمی منتشرشده از شاخص های بهره وری در اقتصاد ایران نشان می دهد سال ۱۳۸۱ بهترین سال از نظر رشد شاخص بهره وری کل و سال ۱۳۸۷ بدترین سال از این نظر بوده است.

به گزارش «اقتصاد روز» سازمان ملی بهره وری به مناسبت روز ملی بهره وری برای نخستین بار دست به انتشار آمارهای رسمی از شاخص های بهره وری نیروی کار، بهره وری سرمایه، بهره وری انرژی و بهره وری کل اقتصاد تا پایان سال 1389 زده است. پیش از این، آخرین آمارهای رسمی در این زمینه توسط بانک مرکزی منتشر شده بود که تا پایان سال 1386 را در برمی گرفت.

بر اساس آمارهای منتشر شده توسط مرکز ملی بهره وری، در پایان سال 1389، شاخص بهره وری کل اقتصاد ایران (100=1376) به 106.1 درصد رسیده است. در این زمان، بهترین نمره بهره وری کل نصیب بخش ارتباطات (با رقم 233.4) شده و بدترین نمره از آن بخش معدن بوده که نمره ای معادل 75.9 کسب کرده است.

در پایان سال 1389، شاخص بهره وری کل نسبت به سال قبل از آن با افتی 0.2 درصدی روبرو بوده، اما از نقطه اوج خود در سال 1385 (عدد شاخص= 109.5) بیش از 3 درصد پایین آمده است. پایین ترین رقم شاخص در 15 سال اخیر مربوط به سال 1378 با رقم 97.7 درصد بوده است.

بررسی تغییرات سالانه شاخص بهره وری کل نشان می دهد: در سال 1387 با افت 4.1 درصدی بدترین عملکرد سالانه و در سال 1381 با رشد 2.9 درصدی بهترین عملکرد سالانه شاخص بهره وری کل اقتصاد ایران به ثبت رسیده است.

آخرین آمار شاخص بهره وری نیروی کار (بر اساس ارزش افزوده و تعداد شاغلان) مربوط به سال 1390 است که عدد این شاخص را معادل 148.8 درصد (3.6 درصد بیشتر از سال قبل از آن) نشان می دهد.

آخرین آمار شاخص بهره وری سرمایه (بر اساس ارزش افزوده و موجودی سرمایه) اما مربوط به سال 1389 است که عدد این شاخص را معادل 89.4 درصد (0.2 درصد بیشتر از سال قبل از آن) نشان می دهد.

جدول: تغییرات شاخص بهره وری طی دوره پانزده ساله

سال

شاخص بهره وری کل

درصد تغییر

1375

99.1

0

1376

100

0.9

1377

99.6

-0.4

1378

97.7

-2

1379

98.7

1

1380

98

-0.6

1381

100.9

2.9

1382

103.6

2.6

1383

104.9

1.3

1384

106.9

1.9

1385

109.5

2.4

1386

109

-0.4

1387

104.6

-4.1

1388

106.4

1.7

1389

106.1

-0.2