کدخبر: ۱۰۰۶۳۱ لینک کوتاه

آمارهای تورم روستایی در فروردین ۹۳ نشان می دهد

تورم «بهداشت و درمان»، دو برابر تورم کل

روستاییان در یک سال گذشته، بیشترین افزایش قیمت ها را در بخش «بهداشت و درمان» تحمل کرده اند.

بررسی های «اقتصاد روز» از آمارهای رسمی «تورم روستایی» که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است، نشان می دهد: در حالی که شاخص تورم نقطه به نقطه کل در یک سال گذشته در مناطق روستایی روندی نزولی را پشت سر گذاشته است و در فروردین 93 به 17.1 درصد رسیده است، در بخش «بهداشت و درمان»، روستاییان سال سختی را پشت سر گذاشته اند و تورمی دو برابر این رقم را تجربه کرده اند.

بر اساس این گزارش، تورم نقطه به نقطه بخش «بهداشت و درمان» در پایان فروردین ماه 93 به 35.9 درصد رسید که بیشترین تورم بخشی در روستاها بوده است. در میان زیربخش های منتخب، حوزه های «پوشاک و کفش» (24 درصد) و «مسکن» (19 درصد) دیگر بخش هایی بودند که تورم نقطه به نقطه بالایی داشتند.

در این ماه، کمترین تورم نقطه به نقطه بخشی مربوط به حوزه «ارتباطات» بود که رشد یک ساله اش به 6.4 درصد محدود شد. دیگر زیربخش های صاحب کمترین تورم نقطه به نقطه، «آب، برق و سوخت» (14.8 درصد) و «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» (15.6 درصد) بودند.

جدول: مقایسه نرخ تورم روستایی زیربخش های منتخب- فروردین 92

تورم نقطه به نقطه

تورم میانگین

خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات

15.6

39.3

پوشاک و کفش

24

41.1

مسکن

19

19.3

آب، برق و سوخت

14.8

14.1

بهداشت و درمان

35.9

41.8

حمل و نقل

16.3

31.5

ارتباطات

6.4

11.2

شاخص کل

17.1

33.5