کدخبر: ۱۰۰۷۲۰ لینک کوتاه

گزارش بانک مرکزی نشان می دهد

رشد ۲۵ درصدی چک های برگشتی در فروردین ۹۳

تعداد و مبلغ «چک های برگشتی» در فروردین ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ترتیب ۲۴ درصد و ۲۶.۳ درصد بیشتر شده است که در مقایسه با میزان تغییرات «چک های مبادله شده» رشد بیشتری را نشان می دهد.

به گزارش سایت خبری «اقتصاد» از آمار «اسناد مبادله شده و برگشت داده شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران» نشان می‌دهد در فروردین‌ماه امسال حدود 2.9 میلیون فقره چک به مبلغی معادل 599.9 هزار میلیارد ریال در این اتاق مبادله شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 15.3 درصد و 21.8 درصد رشد کرده است. در همین ماه، 362 هزار فقره چک به مبلغی حدود 28.2 هزار میلیارد ریال برگشت‌خورده است که نسبت به دوره مشابه سال 1392 به ترتیب 24 درصد و 26.3 درصد افزایش یافته است. بنابراین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده از نظر ارزش و مبلغ به 12.5 و 4.7 درصد رسیده است که به ترتیب 0.9 و 0.2 درصد بیشتر از فروردین 92 است.

البته تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده و برگشت‌خورده در فروردین‌ماه 93 نسبت به ماه قبل (اسفندماه 92) به شدت افت کرده است که به نظر می‌رسد این مساله ناشی از دو عامل سررسید شدن بسیاری از چک‌ها در پایان سال و نیز تعطیلات طولانی‌مدت آغاز سال جدید باشد.

بر این اساس، تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در فروردین 93 نسبت به اسفند 92 به ترتیب 39.5 درصد و 55.8 درصد افت کرده است و تعداد و ارزش چک‌های برگشتی در همین بازه زمانی 18.8 درصد و 53 درصد کاهش را نشان می‌دهد.جدول: تعداد و ارزش چک های مبادله شده و برگشتی 

تعداد اسناد مبادله شده (هزار برگ)

ارزش اسناد مبادله شده (هزار میلیارد ریال)

تعداد اسناد برگشتی (هزار برگ)

ارزش اسناد برگشتی (هزار میلیارد ریال)

درصد اسناد برگشتی به مبادله شده (تعداد)

درصد اسناد برگشتی به مبادله شده (مبلغ)

فروردین 92

2515

492227

291

22318

11.6

4.5

فروردین 93

2898

599850

362

28178

12.5

4.7

درصد تغییر

15.3

21.8

24

26.3

0.9

0.2