کدخبر: ۱۰۰۷۵۳ لینک کوتاه

ارزیابی مرکز ملی بهره وری نشان می دهد

عقبگرد «بهره وری سرمایه» به دوران جنگ

میزان بهره وری سرمایه در ایران طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ بیش از ۱۳ درصد افت کرده و تا مرز عملکرد این شاخص طی سال های پایانی جنگ رسیده است.

بررسی های «اقتصاد نیوز» از آمارهای «شاخص بهره وری سرمایه (بر اساس ارزش افزوده و موجودی سرمایه» که توسط سازمان ملی بهره وری منتشر شده است، نشان می دهد این شاخص در پایان سال 89 به 89.4 رسیده است که نسبت به سال قبل از آن 0.2 درصد رشد داشته، اما در مقایسه با سال 84، 13.8 درصد افت کرده است. این در حالی است که شاخص یادشده در سال های قبل از 84 روندی رو به صعود داشت و تا سال 84 به 100.3 رسیده بود.

بر اساس این آمارها، شاخص بهره وری سرمایه (100= 1376)، بیشترین افت سال های اخیر خود را در سال 87 تجربه کرده که حدود 8.5 درصد کم شده است. پس از آن، با افت مجدد در سال 88، شاخص بهره وری سرمایه در این سال به 89.3 رسید که کمترین میزان پس از دوران جنگ تحمیلی بود.

در میان زیربخش های مختلف اقتصاد، بهترین وضعیت در اختیار حوزه «ارتباطات» بوده که شاخص بهره وری سرمایه اش در پایان سال 89 معادل 364.6 بوده است. بدترین وضعیت این شاخص نیز در حوزه «معدن» تجربه شده که در پایان سال 89 نمره ای معادل 59.7 داشته است. شاخص بهره وری سرمایه در بخش «صنعت» 61.6، در بخش «کشاورزی» 69، در بخش «نفت و گاز» 82.9، در بخش «حمل و نقل» 89.2 در بخش «سایر خدمات» 91، در بخش «ساختمان» 160.4 و در بخش «آب، برق و گاز» 169 بوده است.

جدول: شاخص بهره وری سرمایه 1389-1380

سال

شاخص بهره وری سرمایه (100= 1376)

تغییر نسبت به سال قبل (درصد)

1380

95.7

-1.5

1381

98

2.4

1382

99.3

1.3

1383

99.7

0.4

1384

100.3

0.7

1385

101

0.7

1386

99.9

-1.1

1387

91.4

-8.5

1388

89.3

2.3

1389

89.4

0.2