کدخبر: ۱۰۰۹۵۴ لینک کوتاه

معاون وزیر کار:

نرخ بیکاری ۲ برابر نرخ اعلامی است

معاون توسعه اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: اگر موضوع بیکاری و همسایگان دور و نزدیک آنها را در نظر بگیریم، می بینیم حجم بیکاران دو برابر آن چیزی می شود که مرکز آمار اعلام می کند.

به گزارش «اقتصادنیوز» حسن طایی در گفت‌وگویی با تجارت فردا در مورد نرخ بیکاری در کشور گفته است که این نرخ بالاتر از آن چیزی است که مرکز آمار اعلام می‌کند.

وی در این مورد توضیح داده است: اخیراً مرکز آمار ایران اعلام کرده نرخ بیکاری 10.5 درصد است،که این درصد بر اساس تعریف خاصی از بیکاری است که البته در جای خود درست است. یعنی بهعنوان یک واحد اندازهگیری برای بازار کار. در واقع هر کسی که حتی یک ساعت در هفته شاغل نبوده را بیکار دانسته اما اگر یک ساعت کار داشته ،شاغل بوده است. اگر به دادههای مرکز آمار خوب دقت کنید، ملاحظه خواهید کرد که این بیکاری یک همسایگانی هم دارد، آیا کسانی که در هفته پنج ساعت کار میکنند، یا زیر 10 ساعت کار میکنند، بیکار نیستند؟ آیا عموم کسانی که زیر 10 ساعت کار میکنند، با آن دستمزد میتوانند زندگی خودشان را بگردانند؟ غالب کسانی را که زیر 10 ساعت کار میکنند، میتوان بیکار تلقی کرد.

وی ادامه داد: عده دیگری که در بازار کار زمان زیادی در جستوجوی کار هستند و هزینههای جستوجوی شغلی بالایی هم پرداخت کردهاند، ولی فرصت شغلی به دست نیاورده و خسته شدهاند و از بازار بیرون رفتهاند، آیا آنها جزو بیکاران محسوب نمیشوند؟ بهنوعی آنها نیز جزو بیکاران محسوب میشوند. اگر موضوع بیکاری و همسایگان دور و نزدیک آنها را در نظر بگیریم، میبینیم حجم بیکاران دو برابر آن چیزی میشود که مرکز آمار اعلام میکند.

طایی تصریح کرد: اگر به دادههای مرکز آمار خوب دقت کنیم، میبینیم که یک جمعیت بیکار و نرخ بیکاری بر اساس آن تعریف استاندارد داریم، اما این جمعیت بیکار همسایگان دور و نزدیک هم دارد، حال اگر این همسایگان دور و نزدیک را کسانی بدانیم که در معرض بیکاری هستند، نرخ بیکاری بالاتر از آن چیزی است که گفته میشود. حتی گاهی اوقات که بررسی میکنیم نرخ بیکاری تا دو برابر رقم مذکور افزایش مییابد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا معتقدید نرخ بیکاری 20 درصد است؟ نیز عنوان کرد: با تعریف وسیع از بیکاری تقریباً همان است که اگر بسته سیاستی اشتغال اجرا شود نرخ بیکاری در هر دو تعریف آن به مقدار قابلتوجهی پایین میآید.