کدخبر: ۱۰۰۹۶۲ لینک کوتاه

مشاور اقتصادی رئیس جمهور اعلام کرد:

تعطیلی ۲۷۰۰ واحد تولیدی در ۷ سال

طبق اظهارات مشاور اقتصادی رئیس جمهور در سال های ۸۴ تا ۹۰ بیش از ۲۷۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط تعطیل شدند.

به گزارش «اقتصادنیوز»، مسعود نیلی در گفت‌وگویی با تجارت‌فردا از رخ دادن دو پدیده در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر سخن گفته است.

وی به خالی بودن برخی فرصت‌های شغلی و تغییر شکل بنگاه‌های تولیدی از کوچک و متوسط به بزرگ و دولتی در سال‌های اخیر اشاره و بیان کرد: در فاصله سالهای 1384 تا 1390 وابستگی بودجه ما به نفت در مقایسه با بقیه کشورهای نفتی خیلی زیاد شده، چون تقریباً همه درآمدهای نفتی را وارد بودجه کردهایم. یکی از نتایج آن، این بوده که تعداد بنگاههای کوچک صنعتی ما از حدود 13 هزار به 10  هزار و 500 واحد و تعداد بنگاههای متوسط نیز از 4100 به 3900 بنگاه رسیده اما بنگاههای بزرگ از 430 به 490 واحد افزایش پیدا کرده است.

نیلی ادامه داد: در مجموع اتفاقی که در صنعت ما افتاده، بیانگر آن است که حدود 2700 واحد تولیدی کوچک و متوسط در سالهای اخیر تعطیل و باعث بیکاری بخشی از جمعیت شاغل ما شده است.

به گفته مشاور اقتصادی رئیس جمهور، بنگاههای بزرگ اقتصاد ایران عمدتاً دولتی و بنگاههای کوچک و متوسط عمدتاً خصوصی هستند، بنابراین در این سالها تعداد بنگاههای کوچک و متوسط خصوصی کاهش پیدا کرده و بنگاههای بزرگ افزایش یافته است و در نتیجه اشتغال در بخش خصوصی پایین آمده که انعکاس آن را در ارقام کلان اشتغال  می‌توان مشاهده کرد.

وی در مورد پدیده بدون متصدی بودن برخی فرصت‌های شغلی نیز توضیح داد: تقاضا برای کارگر ساده وجود دارد و ما مجبوریم برای پوشش این تقاضا، از نیروی کار وارداتی عمدتاً افغانها استفاده کنیم. شکلگیری چنین پدیدهای به ساختار اشتغال ما برمیگردد. ضمن اینکه کل این ساختار اشتباه بوده، به سمت شغلهایی حرکت کردهایم که اولاً آقایان را بیشتر نیاز دارد، ثانیاً نیروهایی را به کار میگیرد که کمتر تحصیل کردهاند.  در حالی که ما به شغلهایی احتیاج داریم که زنان را به کار گیرد و نیروهای تحصیلکرده را جذب کند.

نیلی متذکر شد: اما در سالهای اخیر، به دلیل سرمایهگذاری بالایی که در توسعه آموزش عالی صورت گرفت، مراکز آموزش عالی و دانشگاهها ضربهگیر بازار کار ما شدند و توسعه آموزش عالی به سمتی رفت که تناسبی با سطح توسعهیافتگی و نیازهای کشور نداشت.

وی در این بخش نیز آمار داده که 72  درصد شاغلان کشور بدون تحصیلات عالی هستند و این در حالی است که هرساله به تعداد بیکاران دارای تحصیلات عالی کشور اضافه شده است.