کدخبر: ۱۰۰۹۹۴ لینک کوتاه

ایمیدرو گزارش داد

رشد ۳.۱ درصدی تولید آلومینیوم در اردیبهشت ۹۳

میزان تولید محصولات آلومینیومی در واحدهای آلومینیوم سازی کشور طی اردیبهشت ماه امسال ۳.۱ درصد رشد داشت.


بررسی های «اقتصادنیوز» از آمار رسمی تولید محصولات آلومینیومی کشور که توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) منتشر شده نشان می دهد: در اردیبهشت ماه امسال 98 هزار و 192 تن انواع محصولات آلومینیومی (شامل براده، بیلت، آلیاژ، آهک، پودر آلومینا، خالص و هیدارت آلومینیوم) در واحدهای تحت پوشش ایمیدرو تولید شده که نسبت به مدت مشابه پارسال 2912 تن (معادل 3.1 درصد) بیشتر است.

در دوماهه نخست امسال نیز در مجموع 195 هزار و 270 تن محصولات آلومینیومی در کشور تولید شده که 2496 تن (معادل 1.3 درص) بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده است.

بر اساس این گزارش، شرکت آلومینای ایران با تولید 135 هزار و 670 تن محصول آلومینیومی در فروردین و اردیبهشت 93 بزرگترین تولید کننده این محصولات در ایران بوده و ایرالکو با 29 هزار و 769 تن و آلومینیوم المهدی با 17 هزار و 591 تن در رده های بعدی قرار دارند.

جدول: میزان تولید محصولات آلومینیومی در دوماهه نخست 93

نوع ماده

اردیبهشت 93

اردیبهشت 92

دوماهه 93

دوماهه 92

درصد تغییر دوماهه

براده

30

30

70

55

27.3

بیلت

2349

1292

4290

3337

28.6

اسلب

2162

2144

4574

4268

7.2

آهک

10648

11246

23693

20383

16.2

پودر آلومینا

21373

20022

41473

41903

-1

خالص

25296

26508

50666

51593

-1.8

هیدرات آلومینیوم

36334

34038

70504

71235

-1

جمع

98192

95280

195270

192774

1.3