کدخبر: ۱۰۱۰۶۷ لینک کوتاه

در دوماهه نخست ۹۳ رخ داد

کاهش سهم حمل ونقل ریلی از ترانزیت کالا

سهم حمل و نقل ریلی از ترانزیت کالا از ایران در دوماهه نخست امسال، باز هم کاهش یافت و به کمتر از ۵ درصد رسید.

بررسی های «اقتصادنیوز» از آمار رسمی «ترانزیت کالاهای نفتی و غیرنفتی از مرزهای کشور» که توسط «وزارت راه و شهرسازی» منتشر شده، نشان می دهد: از مجموع 2 میلیون و 197 هزار و 544 تن کالا که در دو ماهه نخست امسال از مرزهای کشور ترانزیت شده، 2 میلیون و 99 هزار و 613 تن (95.54 درصد) از طریق جاده و تنها 97 هزار و 931 تن (4.46 درصد) از طریق راه آهن جابجا شده است.

این آمار نشان می دهد که سهم راه آهن از ترانزیت کالاها از ایران که در مدت مشابه سال گذشته تنها 5.56 درصد بوده، باز هم کاهش یافته است. در دوماهه نخست پارسال، از مجموع 2 میلیون و 234 هزار و 522 تن کالای ترانزیت شده از ایران، 2 میلیون و 110 هزار و 354 تن (94.44 درصد) از طریق جاده و 124 هزار و 168 تن از طریق راه آهن جابجا شده بود.

مقایسه ترانزیت کالا از طریق راه آهن طی دو ماهه نخست امسال با مدت مشابه سال گذشته حدود 21 درصد افت نشان می دهد.

جدول: سهم حمل و نقل ریلی و جاده ای از ترانزیت کالا

شیوه حمل و نقل

دوماهه 93

درصد سهم

دوماهه 92

درصد سهم

جاده

2099613

95.54

2110354

94.44

راه آهن

97931

4.46

124168

5.56

جمع

2197544

100

2234522

100