کدخبر: ۱۰۱۴۲۸ لینک کوتاه

نخستین تجربه تحقق درآمدهای بودجه در سال ۹۲

بودجه ای که کم نیاورد

عملکرد بودجه سال گذشته نشان می دهد ۷۱ هزار و ۷۳۷ میلیارد تومان از درآمدهای مدنظر در اصلاحیه یعنی بیش از ۹۸ درصد آن محقق شده است.

به گزارش «اقتصاد نیوز»، در سال گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده واحده لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال 92 به دولت اجازه دادند تخصیص اعتبارات بودجه عمومی دولت مندرج در قانون بودجه سال 92 کل کشور را در سقف 171 هزار  میلیارد تومان با منظور کردن کاهش 10 درصد از اعتبارات هزینه‌ای، انجام دهند.

این در حالی است که در قانون اولیه بودجه سال 1392 مصوب در زمان فعالیت دولت دهم این میزان 210 هزار  میلیارد تومان بود که با اصلاح ماده واحده قانون بودجه سقف بودجه 92 به 171 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

از سویی دیگر و در بررسی درآمدهای دولت شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها نیز کاهش در ارقام بودجه را می‌توان مشاهده کرد.

این درحالی است که بررسی بودجه از سال 90 تاکنون نشان می‌دهد که درآمدهای دولت در بودجه شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها حدود دو برابر شده بود.

بر این اساس میزان عملکرد درآمدهای پیش‌بینی شده برای سال 90 حدود 54 هزار و 447 میلیارد تومان بود که در سال بعد به رقم مصوب 65 هزار و 330 میلیارد تومان افزایش یافت.

عملکرد سال 91 از رقم پیش‌بینی شده درآمدها برای این سال نشان می‌دهد که نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان از ارقام مصوب محقق نشده و در آمد دولت در سال 91 تنها دو هزار میلیارد تومان از عملکرد سال 90 بیشتر بوده و به حدود 56 هزار و 820 میلیارد تومان رسیده است.

اما دولت دهم آخرین درآمد بودجه خود را حدود 90 هزار و 653 میلیون تومان مصوب کرد که در ادامه با تغییرات سیاسی و اعتقاد دولت جدید به عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده ارقام درآمدی در اصلاحیه بودجه به حدود 72 هزار و 465 میلیون تومان کاهش یافت. که البته آنچه را که بودجه ریزان در اصلاحیه پیش‌بینی کردند به واقعیت نزدیک شد و عملکرد پایان سال نشان داد که 71 هزار و 737 میلیارد تومان از درآمدهای مدنظر در اصلاحیه یعنی بیش از 98 درصد محقق شده است.

این در حالی است که اگر بودجه 92 سال اصلاح نمی‌شد درآمدها حدود 20 هزار میلیارد تومان کمتر از رقم مصوب می‌شد.

در عین حا آن طور که ایسنا گزارش داده، دولت برای سال 93 درآمدها را با رشد حدود 20 هزار میلیارد تومانی نسبت به عملکرد سال 92 در ترازنامه بودجه برده و به 92 هزار و 712 میلیارد تومان افزایش داد که در نهایت مجلس نیز بعد از بررسی سقف درآمدهای بودجه سال جاری را حدود هشت هزار میلیارد تومان رشد داده و نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان مصوب کرد.

بنابراین گزارش، سقف درآمدهای بودجه سال 93 نسبت به عملکرد 92سال  حدود 39.9 درصد و نسبت به لایحه پیشنهادی 8.2 درصد افزایش یافته است.