کدخبر: ۱۰۱۶۴۵ لینک کوتاه

آمار معاملات «زمین» و «کلنگی» در زمستان ۹۲ نشان می دهد

قیمت گران ترین زمین پایتخت ۱۸ برابر ارزان ترین آن

قیمت زمین و ساختمان های کلنگی در زمستان پارسال ۱۰ درصد از قیمت این گونه املاک در زمستان ۹۱ کمتر بود.

بررسی های «اقتصاد نیوز» از آمار رسمی «اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران» که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است، نشان می دهد: در فصل زمستان سال 92، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمانهای مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 4 میلیون و 247 هزار تومان بوده است که نسبت به فصل قبل 2.6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 10.5 درصد کاهش داشته است.

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین «متوسط» قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمانهای مسکونی کلنگی معامله شده در حدود 8 میلیون و 409 هزار تومان در منطقه 3 و کمترین آن در حدود یک میلیون و 464 هزار تومان در منطقه 20 بوده است. البته کمترین و بیشترین قیمت به ثبت رسیده در یک معامله، به ترتیب یک میلیون و 87 هزار تومان (در منطقه 19) و 19 میلیون و 654 هزار تومان (در منطقه 1) بوده است که نشان می دهد قیمت گران ترین زمین (یا ملک کلنگی) پایتخت 18 برابر ارزان ترین زمین آن است.

بر اساس این گزارش، تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمانهای مسکونی کلنگی در زمستان 92 نسبت به پاییز 92، 24.5 درصد رشد داشته اما در مقایسه با زمستان 91، 41.5 درصد کاهش نشان می دهد.

جدول: تغییرات قیمت فروش هر متر زمین و ملک کلنگی در تهران- زمستان 92 

حداقل (هزار ریال)

حداکثر (هزار ریال)

متوسط (هزار ریال)

درصد تغییر نسبت به پاییز 92

درصد تغییر نسبت به زمستان 91

10870

196541

42469

-2.6

-10.5