کدخبر: ۱۰۱۸۴۶ لینک کوتاه

در ۹ ماهه سال ۹۲ اتفاق افتاد

رکود عمیق در موسسات پولی و مالی

موسسات پولی و مالی در ۹ ماهه نخست سال گذشته با افت ۱۵.۲ درصدی، بیشترین کاهش تولید ناخالص داخلی را در میان زیربخش های مختلف گروه «خدمات» اقتصاد ایران متحمل شدند.

بررسی های «اقتصادنیوز» از «گزارش تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی» در 9 ماهه نخست سال 92 که توسط بانک مرکزی منتشر شده است، نشان می دهد: در این دوره رشد بخش «خدمات» ایران 2.4- درصد بوده است؛ این در حالی است که از میان شش زیربخش این گروه، دو زیربخش با رشد مثبت و دو زیربخش با رشد منفی روبرو بوده اند و دو زیربخش دیگر نیز نسبت به 9 ماهه سال 91 بدون تغییر مانده اند.

بر این اساس، در دوره یادشده رشد زیربخش «بازرگانی، رستوران و هتلداری» معادل 7.4- درصد، رشد زیربخش «خدمات موسسات پولی و مالی» معادل 15.2- درصد، رشد زیربخش «خدمات مستغلات و خدمات حرفه ای و تخصصی» معادل 0.4 درصد و رشد زیربخش «خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی» معادل 6.1 درصد بوده است. تولید ناخالص دو زیربخش «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» و «خدمات عمومی» نیز در 9 ماهه سال 92 نسبت به دوره مشابه سال 91 بدون تغییر مانده است.

در این دوره میزان تولید ناخالص گروه «خدمات» بر اساس قیمت های ثابت سال 1383، ۸۶۴ هزار و ۷۵۷ میلیارد ریال بوده که سهم زیربخش های «بازرگانی، رستوران و هتلداری»، «خدمات موسسات پولی و مالی»، «خدمات مستغلات و خدمات حرفه ای و تخصصی»، «خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی»، «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» و «خدمات عمومی» به ترتیب ۱۸۵ هزار و ۸۶۰ میلیارد ریال، ۵۷ هزار و ۸۲۰ میلیارد ریال، ۲۴۹ هزار و ۵۶۵ میلیارد ریال، ۴۶ هزار و ۷۹۹ میلیارد ریال، ۲۲۱ هزار و ۶ ملیارد ریال و ۱۰۳ هزار و ۷۰۷ میلیارد ریال اعلام شده است.

همچنین میزان تولید ناخالص گروه خدمات (به قیمت های جاری) ۳۵۴۵ هزار و ۷۱۴ میلیارد ریال، و تولید ناخالص زیربخش های «بازرگانی، رستوران و هتلداری»، «خدمات موسسات پولی و مالی»، «خدمات مستغلات و خدمات حرفه ای و تخصصی»، «خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی»، «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» و «خدمات عمومی» به ترتیب ۹۷۱ هزار و ۲۲۲ میلیارد ریال، ۱۹۱ هزار و ۹۴۶ میلیارد ریال، ۱۰۳۵ هزار و ۴۳ میلیارد ریال، ۲۲۵ هزار و ۴۴۳ میلیارد ریال، ۵۷۰ هزار و ۲۹۹ میلیارد ریال و ۵۵۱ هزار و ۷۶۱ میلیارد ریال بوده است.

جدول: رشد تولید ناخالص داخلی در گروه خدمات و زیربخش های آن 

نام بخش

سال 91

9ماهه 92

بازرگانی، رستوران و هتلداری

-8.9

-7.4

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

5

0

خدمات موسسات پولی و مالی

-1.6

-15.2

خدمات مستغلات و خدمات حرفه ای و تخصصی

8.7

0.4

خدمات عمومی

0.4

0

خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی

0.7

6.1

کل گروه خدمات

1.1

-2.4