کدخبر: ۱۰۱۸۷۷ لینک کوتاه

در دوماهه نخست سال ۹۲ به ثبت رسید

رشد ۱۰۰ درصدی واردات سیگار و تنباکو

واردات رسمی سیگار، توتون و تنباکو در دوماهه نخست سال ۹۳، بیش از دو برابر واردات این محصولات در مدت مشابه سال قبل بوده است.

بررسی های «اقتصادنیوز» از آمارهای رسمی صادرات و واردات کشور که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران منتشر شده، نشان می دهد: در دوماهه نخست سال 93، 2100 تن سیگار به ارزش 17.3 میلیون دلار و 2500 تن توتون و تنباکو به ارزش 18.9 میلیون دلار از طریق گمرکات به ایران وارد شد که مجموع واردات این محصولات را به 4600 تن به ارزش 36.2 میلیون دلار رساند.

این در حالی است که در دوماهه نخست پارسال واردات سیگار 1400 تن به ارزش 8.9 میلیون دلار و واردات توتون و تنباکو 900 تن به ارزش 7.2 میلیون دلار بود و مجموع واردات این نوع محصولات 2300 تن به ارزش 16.1 میلیون دلار اعلام شد.

بر این اساس، واردات سیگار در دوماهه نخست امسال، نسبت به مدت مشابه سال 92 از نظر وزنی 58.12 درصد و از نظر ارزش 93.18 درصد رشد داشته است. همچنین واردات توتون و تنباکو در این مدت نسبت به دوره مشابه پارسال از نظر وزنی 172.17 درصد و از نظر ارزش 162.26 درصد بیشتر شده است.

با در نظر گرفتن مجموع واردات سیگار، توتون و تنباکو، میزان رشد واردات طی دوماهه نخست سال، از نظر وزنی 100 درصد و از نظر ارزش حدود 125 درصد محاسبه می شود.

جدول: واردات سیگار، توتون و تنباکو- دوماهه 93 به دوماهه 92 

نام محصول

وزن واردات دو ماهه 93 (تن)

ارزش واردات دوماهه 93 (میلیون دلار)

درصد تغییر نسبت به مدت مشابه پارسال (وزن)

درصد تغییر نسبت به مدت مشابه پارسال (ارزش)

سیگار

2100

17.3

58.12

93.18

توتون و تنباکو

2500

18.9

172.17

162.26