کدخبر: ۱۰۲۰۲۲ لینک کوتاه

اجاره بهای زمستان ۹۲ ارزان تر از پاییز

هزینه اجاره خانه در تهران در زمستان پارسال، ۹ درصد کمتر از فصل پاییز بود.

بررسی های «اقتصادنیوز» از آمار رسمی «اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران» که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است، نشان می دهد: در فصل پایانی سال 92، متوسط مبلغ اجاره ماهانه (به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی) برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران 15 هزار و720 تومان بوده که نسبت به فصل پاییز، 9.1 کاهش نشان می دهد؛ هرچند این شاخص نسبت به زمستان سال 91، 4 درصد بیشتر بوده است.

بر اساس این گزارش، کمترین و بیشترین مبلغ اجاره ماهانه برای هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده به ترتیب 2 هزار و 160 تومان در منطقه 20 و 89 هزار و 84 تومان در منطقه یک بوده است.

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین «متوسط» مبلغ اجاره ماهانه (برای هر مترمربع زیربنای مسکونی) هم به منطقه یک اختصاص داشته که 25 هزار و 341 تومان بوده و کمترین آن 8 هزار و 279 تومان در منطقه 19 بوده است.

این گزارش همچنین نشان می دهد: تعداد معاملات اجاره صورت گرفته در زمستان 92 در تهران نسبت به فصل قبل 6.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 63.2 درصد افزایش نشان می دهد. بر این اساس، از کل معاملات اجاره صورت گرفته در مناطق 22 گانه شهرداری تهران، منطقه 5 با 13.4 درصد دارای بیشترین سهم و منطقه 22 با 1.6 درصد دارای کمترین سهم بوده است.

جدول: اجاره بهای یک مترمربع زیربنای مسکونی در تهران- زمستان 92

حداقل (هزار ریال)

حداکثر (هزار ریال)

متوسط (هزار ریال)

درصد تغییر نسبت به پاییز 92

درصد تغییر نسبت به زمستان 91

21600

890841

157201

-9.1

4