کدخبر: ۱۰۳۹۴۴ لینک کوتاه

نوسازی محله ای با پرداخت وام ودیعه مسکن

عضو هیات مدیره شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با تشریح برنامه های دولت برای استفاده از سازمان بورس به منظور تامین مالی پروژه های بخش مسکن، گفت: نوسازی محله ای با پرداخت وام ودیعه مسکن به صورت پایلوت به اجرا رسیده است.

مهرنوشت : 

سعید اسلامی در خصوص برنامه دولت برای نوسازی مناطق فرسوده شهری،گفت: برای نوسازی و بهسازی یک محدوده شهری باید سکنه را به منطقه دیگری منتقل کنیم که معمولا این کار با تملک واحدهای آنها از سوی دولت صورت می‌گرفت بطوریکه دولت، واحدها را خریداری می کرد و سکنه منطقه دیگری را برای زندگی انتخاب می کردند.

وی با بیان اینکه منطقه نوسازی شده تبدیل به یک منطقه شهری با ساکنان جدید می‌شد، گفت: این موضوع با فرآیند شهرسازی جدید در جهان همخوانی ندارد و شهرسازان معتقدند که برای حفظ هویت یک منطقه باید کمترین جابجایی در آن انجام شود، در نتیجه ساکنان را باید طوری منتقل کنیم که متمایل باشند دوباره به این منطقه برگردند.

عضو هیات مدیره شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران افزود: به همین دلیل تصمیم گرفته شد که وام ودیعه مسکن به ساکنان این مناطق داده شود تا در فاصله یک یا دوسالی که محله در حال نوسازی در جای دیگر زندگی کنند ضمن آنکه پس از نوسازی تمایل بیشتری دارند که در این منطقه زندگی کنند.

اسلامی با تاکید بر اینکه تامین وجه وام ودیعه مسکن برعهده دولت قرار گرفته است، گفت: البته اجرای این روش، مدل عجیبی نیست و بنگاه‌های معاملات ملکی هم در حال حاضر این مدل را در یک یا دو واحد اجرایی می کنند اما دولت در مدل بزرگتری آن را اجرایی خواهد کرد.

وی تصریح کرد: همزمان با این طرح، توانمندسازی اقتصادی هم در حال اتفاق است و به مردم کمک می کند که در طول مدت نوسازی در همان محله زندگی کنند و ملک ارزشمندتری داشته باشد.

عضو هیات مدیره شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با بیان اینکه یکی از انگیزه‌های نوسازی و بهسازی افزایش تراکم است، افزود: بخش بزرگی از ارزش افزوده این فرآیند، مربوط به افزایش خدمات عمومی و ایجاد فضاهای مختلف فرهنگی و تجاری است زیرا در این نوسازی، شکل محله ها هم تغییر می کند که در قیمت نهایی آپارتمان‌ها موثر است.

اسلامی با بیان اینکه بنابراین نیازی نیست که تراکم بالایی هم در ارتفاع داشته باشیم، بیان کرد: سود وام ودیعه مسکن در پروژه اول که بصورت پایلوت در حال اجرا است 4 درصد بوده و مابقی را دولت پرداخت می‌کند اما در پروژه های بعدی بستگی به شرایط اقتصادی خانوارها دارد و دولت فقط تسهیل گر است.

وی در خصوص وام نوسازی بافت فرسوده،تصریح کرد: : مجوزهای بانک مرکزی را برای وام ودیعه مسکن گرفتیم اما موضوع وام نوسازی به سیاست‌های شورای پول و اعتبار مربوط است به همین جهت تلاش داریم که در این محله ها به جای پرداخت وام به اشخاص متعدد به سازنده وام بدهیم.

عضو هیات مدیره شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با تاکید بر اینکه به دلیل اقتصاد بانک پایه‌، مردم بیشتر به تامین مالی از طریق بانک ها روی آورده اند، گفت: به همین دلیل یکی از روش‌ها برای نوسازی بافت‌های فرسوده در سال های گذشته، اعطای تسهیلات بود اما به دلیل مشکلاتی که در سال های 91 و 92 در بانک ها بوجود آمد، اعطای تسهیلات با معضل روبرو شد و بانک ها هم مایل نبودند تا از این طریق اعطای تسهیلات داشته باشند.

اسلامی با اشاره به روش‌های خاص تامین مالی در برخی کشورها، افزود: بنابراین در همه کشورها تامین مالی از طریق دولت انجام نمی‌گیرد و فقط بخشی از تامین مالی که موتور محرک این بخش است را دولت انجام می‌دهد که ما هم سعی کردیم یکی از این ابزارها را در کشور اجرایی کنیم.

وی با اشاره به یکی از این ابزارها، بیان کرد: به دلیل اینکه تاکنون چنین ابزاری در کشور طراحی نشده بود سعی کردیم خیلی خصوصی این موضوع را اجرایی کنیم و به محض اینکه ابزارهای حقوقی آن برطرف شود، می توانیم از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار تامین منابع مالی را انجام دهیم.

عضو هیات مدیره شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران تصریح کرد: در این روش به صورت عمومی افراد درگیر فرآیند نوسازی و بهسازی می‌شوند که یک فرآیند مثبت است و به دولت هم وابسته نیست.