کدخبر: ۱۰۵۸۰۰ لینک کوتاه

وزارت کشاورزی آمریکا پیش بینی کرد

افزایش صادرات پنبه هند در سال آبی آینده

وزارت کشاورزی آمریکا از افزایش صادرات پنبه هند در سال آبی آینده خبر داد.

به گزارش اقتصاد نیوز، با وجود کاهش امیدواری به برداشت پنبه در هند ،صادرات پنبه این کشور بیشتر از حد پیش بینی خواهد بود. این درحالی است که نشانه هایی از کاهش مصرف در داخل و افزایش تقاضا برای پنبه پاکستانی دیده می شود. دفتر وزارت کشاورزی آمریکا در دهلی نو تخمین می زند تولید پنبه این کشور در 15-2014 میلادب به 8/30 میلیون عدل برسد که نسبت به تخمین این سازمان 200 هزار عدل کمتر است. این رقم معادل 70/6 میلیون تن است که از کمتر از پیش بینی های دولت هند نیز است. درهر حال براساس آمار وزارت کشاورزی آمریکا صادرات این کالا در 15-2014 میلادی 6 میلیون عدل خواهد بود که یک میلیون بالاتر از تخمین های این سازمان است.