کدخبر: ۱۱۱۴۱۹ لینک کوتاه

محمود گوهرین

ضرورت نگاه کارشناسی در اتاق

بهبود فضای کسب‌وکار در کشور از مهم‌ترین مسائلی است که بخش خصوصی همواره با آن دست به گریبان بوده است، بنابراین با توجه به اینکه اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی باید در این خصوص عرض‌اندام کند، مسوولیت تحقق شرایط مطلوب در فضای کسب و کار بر عهده اتاق بازرگانی خواهد بود.

بهبود فضای کسب‌وکار در کشور از مهم‌ترین مسائلی است که بخش خصوصی همواره با آن دست به گریبان بوده است، بنابراین با توجه به اینکه اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی باید در این خصوص عرض‌اندام کند، مسوولیت تحقق شرایط مطلوب در فضای کسب و کار بر عهده اتاق بازرگانی خواهد بود.

اتاق پویا و مطلوب باید تلاش کند که نسبت به فرازهای 11 گانه مطروحه از طرف بانک جهانی در جهت رفع معضلات فضای کسب و کار ایران اقدام کند و اقتصاد ما را از ردیف اقتصادهای بیمار دنیا(یعنی از ردیف های حدود150) به ردیف 20 اقتصاد اول دنیا برسد و جایگاه شایسته ایران را در اقتصاد جهانی بهبود بخشد.

اهمیت جایگاه اتاق بازرگانی را می‌توان از آنجا فهمید که دو سال گذشته رهبر معظم انقلاب در جلسه‌ای با حضور هیات نمایندگان اتاق، مقرر کردند هر شش ماه یکبار گزارشی از عملکرد اتاق را به ایشان تحویل دهند.

کمیسیون‌ها به‌عنوان بخش دیگر تشکیل‌دهنده اتاق بازرگانی می‌توانند در پویایی اتاق نقش بسزایی داشته باشند، چرا که مباحث تخصصی و نیازهای بخش خصوصی در این کمیسیون‌ها مطرح می‌شود؛ در نتیجه با اولویت بخشیدن به آنها می‌توان راهکارهای موثر‌تری برای مشکلات بخش خصوصی ارائه کرد.

انجام اقدامات جمعی، تجمیع افراد متخصص در کمیسیون‌ها با توجه به مسوولیت مشاوره سه قوه می‌تواند در بهبود فضای کسب‌وکار تاثیرگذار بوده و به‌عنوان مهمترین وظایف اتاق بازرگانی از آن یاد شود. اتاق مطلوب اتاقی است که بتواند به بهترین شکل ممکن در زمینه‌های مختلف اقتصادی کار کارشناسی کند و نتایج آن را در اختیار سران سه قوه قرار دهد تا تصمیماتی که از سوی قوا و به خصوص قوه مجریه اتخاذ می شود جنبه کارشناسی و عملی داشته باشد.

اتاق بازرگانی همان‌گونه که جامعه نیز واقف است، به‌عنوان مشاور سه قوه در تصمیم‌گیری‌های دولت تاثیرگذار است. این تعاملات باید پررنگ تر شود و دولت و اتاق می‌توانند تعامل و ارتباط تگاتنگی با یکدیگر داشته باشند البته با حفظ استقلال اتاق.