کدخبر: ۱۲۳۳۵۴ لینک کوتاه

بازی امروز فلزات + جدول قیمت امروز فلزات

بعد از یک هفته‌ای که فلزات پایه در مدار مثبت به سر می‌بردند در دوازدهم مردادماه این فلزات دچار کاهش قیمت شدند و روند نزولی به خود گرفت.

به گزارش اقتصادنیوز، بررسی‌ها در میان فلزات گرانبها نشان می‌دهد که این فلزات در روز دوازدهم مردادماه قیمت‌شان نسبت به روز نهم مردادماه دچار نوسان شده و قیمت‌ها بالا و پایین شده‌اند.

بر همین اساس قیمت قبلی نقره هر اونس 14.56 دلار بود که با 0.01 درصد افزایش قیمت به 14.71 دلار رسید و با افزایش قیمت مواجه شد.

قیمت قبلی پلاتین هر اونس 975 دلار بود که با 1.10 درصد افزایش قیمت به 976 دلار رسید و پلاتین هم روند مثبت به خود گرفت.

قیمت قبلی پلادیوم هر اونس 610 دلار بود که با 0.16 درصد کاهش قیمت به 609 دلار رسید و دچار کاهش قیمت در دوازدهم مردادماه نیز شد.

در میان فلزات گرانبها رودیوم فلزی بود که بیشترین کاهش قیمت را داشت. قیمت قبلی رودیوم هر اونس 835 دلار بود که با 7.18 درصد کاهش قیمت به 775 دلار رسید و روند نزولی به خود گرفت.

در ادامه همین گزارش، بررسی‌ها در میان فلزات پایه نشان می‌دهد که این فلزات در روز دوازدهم مردادماه به مدار منفی بازگشتند.

بر همین اساس قیمت قبلی آلومینیوم هر تن 1608.5 دلار بود که این فلز امروز با 5.14 درصد کاهش قیمت به 1594 دلار رسید و دچار کاهش قیمت نیز شد.

قیمت قبلی آلیاژ آلومینیوم هم هر تن 1715 دلار بود که امروز با با 0.87 درصد کاهش قیمت به 1700 دلار رسید و روند نزولی به خود گرفت.

همچنین قیمت قبلی آلیاژ ویژه آلومینیوم هر تن 1695 دلار بود که امروز با با 0.29 درصد کاهش قیمت به 1690 دلار رسید و کاهش قیمت به خود دید.

قیمت قبلی مس هر تن 5241 دلار بود که امروز با 0.40درصد کاهش قیمت به 5220 دلار رسید و با کاهش قیمت مواجه شد.

قیمت قبلی سرب هر تن 1695.5 دلار بود که با 0.44 درصد کاهش قیمت به 1688 دلار رسید و روند نزولی به خود گرفت.

همچنین قیمت قبلی روی هر تن 1947 دلار بود که با 1.38 درصد کاهش قیمت به 1920 دلار رسید و روند نزولی را طی کرد.

اما در میان فلزات گرانبها و به نقل از سایت ال ام ای نیکل، کبالت، مولیبدن و فولاد تغییر قیمت نداشته و ثابت مانده‌اند.

جدول فلزات گرانبها

نام

قیمت

قیمت قبلی

درصد تغییر

نقره

14.71

14.56

1.01+

پلاتین

976

975

0.10+

پلادیوم

609

610

0.16-

رودیوم

775

835

7.18-

نرخ‌ها اقتباس شده از سایت  KITCO است.


  جدول فلرات پایه

نام

قیمت

قیمت قبلی

درصد تغییر

آلومینیوم

1594

1608.5

5.14-

آلیاژ آلومینیوم

1700

1715

0.87-

آلیاژ ویژه آلومینیوم

1690

1695

0.29-

مس

5220

5241

0.40-

سرب

1688

1695.5

0.44-

نیکل

10925

10925

-

قلع

16360

16195

1+

روی

1920

1947

1.38-

کبالت

30750

30750

-

مولیبدن

13500

13500

-

فولاد

150

150

-

نرخ‌ها اقتباس شده از سایت LME است.