کدخبر: ۱۲۴۹۴۵ لینک کوتاه

فرزاد رمضانی‌راد

راه بهینه مصرف انرژی در بانک‌ها و ساختمان‌ها

.

حفاظت از محیط زیست از جمله عواملی هستند که کشورها را به سوی صرفه جویی وادار کرده است. در دنیای کنونی که با استفاده از تکنولوژی در ادارات وسازمان‌ها توسعه روزافزون دارد، مصرف توسط لوازم مختلف نیزروبه افزایش است. باتوجه به سیاست‌های ابلاغی اصلاح الگوی مصرف بررسی واجرای اقدامات بهینه سازی مصرف درساختمان‌های دولتی وعمومی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است.

بدیهی است مصرف بی رویه می‌تواند اثرات نامطلوبی دربرداشته باشد، که از جمله می‌توان به افزایش هزینه‌ها وبه تبع کاهش سود آوری سازمان اشاره کرد. با ارائه راهکا‌های بهینه سازی مصرف، علاوه برصرفه جویی درمصرف و کنترل وکاهش هزینه‌ها، این دسته از ساختمان‌ها می‌تواند الگویی برای سایر مصرف کنندگان در سایر بخش‌ها وادارات بانک ونیز بخش‌های مختلف اقتصادی واجتماعی نیز باشند.

برای عملیات اساسی (زیر بنایی) این کارباید به صورت پایلوت یک ساختمان نمونه بانک را انتخاب کرده وبا نظارت مسئولین اداره کل ساختمان، با سه مرحله اقدام واهداف زیر انجام پذیرد:

الف- شناخت وضع موجود مصرف درساختمان نمونه بانک
ب-طراحی وضع مطلوب مصرف در ساختمان نمونه بانک
ج-برنامه‌ریزی وپیشنهاد اجرایی فعالیت‌های گذاربه وضع مطلوب درساختمان نمونه بانک
دراین طرح پس ازاندازه‌گیری وثبت اطلاعات اولیه ساختمان دررابطه با مصرف وتجهزات وهمچنین شناسایی ویا تعیین نقاط برمواضع حساس وشرایط بهینه ارزیابی شود.

اما در حالت کلی راهکا‌های زیر، درچهارمحوریت برای بهینه سازی مصرف انرژی قابل بررسی است.
الف- استفاده ازیک برنامه آگاه‌سازی
1- تهیه وپخش جزواتی در خصوص نحوه بهینه سازی واهمیت روشنایی
2- تشویق وایجاد انگیزه برای کارکنان درخصوص ارائه طرح‌ها و پیشنهاداتی درخصوص بهینه سازی ونهایتاً بررسی واجرای طرح‌های مناسب
3- برگزاری همایش وجلسات آموزشی برای مدیر وناظر برانتقال اطلاعات به کارمند مربوطه

ب- بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان (کنترل وکاهش هرینه)

استفاده از سیستم مدیریت یکپارچه ساختمان( BMS)
1- عایق بندی جهت کاهش نفوذ هوا
2- کنترل هوشمند موتورخانه وخاموش کردن آبسردکن درپایان ساعت کار
3- کنترل ترموستات کولر ونیز شیر ترموستاتیک برای رایاتورها
4- به کارگیری سیستم کاهنده کولر گازی واستفاده ازپرلاتورجهت تنظیم دبی
5- استفاده از لامپ‌های فشرده کم مصرف
6- به‌کارگیری صحیح ازکلید‌های کنترل روشنایی
7- تصحیح سیستم روشنایی ساختمان وتعویض لامپ‌های فلورسنت واستفاده از بالاست الکترونیکی به‌جای بالاست مغناطیسی

ج- کاهش مصرف دررایانه‌ها ولوازم جانبی

راهکا‌رهای پیشنهادی جهت کاهش مصرف دررایانه‌ها ولوازم جانبی نیز بدین شرح است:
1- ایجادبسترمناسب جهت فرهنگ سازی واطلاع رسانی به کارکنان درزمینه مدیریت
2- برقراری دوره‌های آموزشی به‌کارگیری روش‌های صرفه جویی دراستفاده از رایانه‌ها وتشویق به پرهیز از مصرف بیش ازحد ورویکرد صرفه جویی
3- خاموش کردن رایانه در ساعت غیرکاری وایام تعطیل
4- خاموش کردن مانییتورها وهمچنین خاموش کردن دکمه (On/off) روی مانیتور در ساعت کاری که مورد استقاده قرار نمی‌گیرند.
5- غیر فعال کردن Screen Saver
6- کاهش روشنایی صفحه نمایش رایانه
7- تنظیم مد Sleep پرینترها واسکنرها واستفاده از دستگاه‌های چند منظوره جهت اسکن وپرینت وفاکس
8- به منظورکنترل ونظارت برمصارف که نهایتاً منجربه کاهش هزینه های بانک خواهد شد. دراین طرح، ایجاد واحدی مجزا درسطح بانک برای مدیریت مصرف نیزپیشنهاد می‌شود.

مساله مصرف بهینه انرژی وپیاده کردن راه‌حل‌های برای کاهش مصرف از جمله راهکارها وبرنامه‌ریزهای درازمدت برای تدوین الگوی مناسب مصرف درکشور است. درمورد سیستم‌های روشنایی با توجه به نوع شغلی وتعداد پرسنل فعال در محیط کاری باید یک طراحی مناسب از بابت روشنایی وبرنامه‌هایی به منظورآگاه سازی وفعالیتهای آموزشی از مصرف بهینه درنظرگرفته شود، لذا استفاده وتدوین ازاستانداردها ومعیا‌های سیستم مدیریت یکپارچه ساختمان BMS امری ضروری است که باید در دستورکارهمه مهندسان طراح ساختمان وکاربر درکلیه موارد مرتبط با بهینه سازی مصرف درساختمان‌های بانک قرار گیرد، همچنین رعایت صرفه جویی درمصرف به عنوان یک فرهنگ نهادینه سازی شود. شایان ذکر است بانک‌ها می توند باتخصیص تسهیلات وبازپرداخت تسهیلات اعطایی مناسب به شرکت‌های بهینه ساز نقش به‌سزایی در این راستا داشته باشند.