کدخبر: ۱۲۲۰۷۲ لینک کوتاه

سیمان تهران ۴۴ تومان سود داد

اخبار مجامع سیمان تهران، خگستر"و رادیاتور ایران را بخوانید.

به گزارش اقتصادنیور، در مجمع عمومی عادی سالیانه سیمان تهران صورت‌های مالی سالیانه منتهی به اسفند 93 شرکت مورد تصویب قرار گرفت. سود نقدی هر سهم به­­مبلغ 440 ریال تصویب شد.

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس اصلی و سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس علی البدل شرکت برای سال مالی 94 انتخاب شد.

از سوی دیگر مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو صورت‌های مالی سال مالی منتهی به اسفند93 را مورد تصویب قرار داد.

در مجمع "خگستر"سود نقدی هر سهم به­­مبلغ 74 ریال تصویب شد. موسسه حسابرسی شهود امین ونوین نگر مانا به ترتیب به عنوان بازرس قانونی و حسابرس اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی 94 انتخاب گردید. در همین حال رادیاتور ایران در مجمع سالانه با تقسیم 50 تومان سود به ازای هر سهم مواجه شد . افزایش سرمایه 50 درصدی خبر مهم مجمع ختور بود.