کدخبر: ۱۰۲۸۸۲ لینک کوتاه

ترانزیت ریلی ۱۶ درصد کمتر از چهارماهه نخست پارسال

کاهش سهم حمل ونقل ریلی از ترانزیت

میزان ترانزیت کالاها با استفاده از شبکه ریلی در چهارماهه نخست امسال ۱۶.۱ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است.

بررسی های «اقتصادنیوز» از آمار رسمی «ترانزیت کالاهای نفتی و غیرنفتی از مرزهای کشور» که توسط «وزارت راه و شهرسازی» منتشر شده، نشان می دهد: در چهار ماهه نخست امسال 4 میلیون و 570 هزار و 918 تن کالا از مرزهای کشور ترانزیت شده که نسبت به 4 میلیون و 527 هزار و 64 تن دوره مشابه سال قبل، یک درصد رشد نشان می دهد.

از مجموع این حجم ترانزیت، تنها 191 هزار و 921 تن آن توسط شبکه ریلی جابجا شده که معادل 4.2 درصد از کل کالاهای ترانزیت شده بوده است؛ ضمن اینکه با توجه به ترانزیت 228 هزار و 817 تن کالا از طریق شبکه ریلی در چهارماهه نخست پارسال، مشخص می شود که حجم ترانزیت ریلی در سال 93 حدود 16.1 درصد کمتر شده است. در دوره مشابه پارسال، این روش حمل و نقل، 5.1 درصد از کل ترانزیت ایران را شامل می شد.

در همین حال، جابجایی 4 میلیون و 378 هزار و 997 تن کالا از طریق جاده در چهارماهه نخست امسال، 1.9 درصد بیشتر از 4 میلیون و 298 هزار و 247 تن کالای جابجا شده از این روش در مدت مشابه سال قبل بوده است.

جدول: سهم شیوه های مختلف حمل‌ونقل از ترانزیت کالاها

شیوه حمل

چهارماهه نخست 93 (تن)

چهارماهه نخست 92 (تن)

تغییر (درصد)

جاده

4378997

4298247

1.9

راه آهن

191921

228817

-16.1

جمع

4570918

4527064

1