کدخبر: ۱۰۸۷۹۴ لینک کوتاه

آخرین نرخ کمیسیون بنگاه‌های املاک 

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: نرخ کمیسیون بنگاه‎های املاک هیچ تغییری نداشته است. 

به گزارش «اقتصاد نیوز» حسام عقبایی با اشاره به رکود مسکن در دو سال اخیر اظهار کرد: در این زمان نه افزایش و نه کاهش قیمتی در بازار مسکن را شاهد بودیم که در این میان نرخ کمیسیون‌ها از سوی اتحادیه تغییری نداشته است.

این درحالی است که نزدیک به ۱۶ است که نرخ کمیسیون دریافتی مشاوران املاک در کل کشور ثابت بوده است و نرخ‌ کمیسیون دریافتی برای معاملات با ارزش‌های مختلف محاسبه می‌شود.

به طور مثال نرخ کمیسیون بنگاه‌های املاک برای معاملاتی که ارزش آن‌ها تا ۳۰ میلیون تومان است، نیم صدم درصد حق کمیسیون از طرفین معامله است. همچنین در معاملاتی که ارزش آن‌ها ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان است ۷.۵ صدم درصد حق کمیسیون از طرفین معامله اخذ می‌شود و در معاملاتی که ارزش آن‌ها ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان است نیم درصد حق کمیسیون از سوی مشاوران املاک دریافت می‌شود.

این درحالی است که عقبایی پیش‎‌تر به اقتصاد نیوز گفته بود مابه‌التفاوت معاملات بیش از ۱۰۰ میلیون تومان نیز ۲۵ صدم درصد محاسبه می‌شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران چندی پیش درباره مالیات بر ارزش افزوده معاملات مسکن گفته بود: مالیات بر ارزش افزوده شش درصد معاملات را به خود اختصاص می‌دهند که باید مشاوران املاک از متعاملین دریافت کنند.

در معاملاتی که ارزش آن‌ها ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان است ۷.۵ صدم درصد حق کمیسیون از طرفین معامله اخذ می‌شود و در معاملاتی که ارزش آن‌ها ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان است نیم درصد حق کمیسیون از سوی مشاوران املاک دریافت می‌شود.

خبرهای مرتبط را در زیر بخوانید:
مسکن تا 6 ماه دیگر تکان نمی‌خورد