کدخبر: ۱۳۷۳۲۰ لینک کوتاه

کارنامه ۶ ماهه بازار مسکن در ۳ نمودار/کاهش معاملات و افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن

کارنامه بازار مسکن در نیمه نخست امسال حاکی کاهش معاملات مسکن و افزایش قیمت و اجاره بهاء مسکن است.

به گزارش اقتصادنیوز، مرکز آمار ایران اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور در نیمه اول سال ۱۳۹۴ را منتشر کرد. بر پایه این گزارش متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور یک میلیون و 174 هزار تومان بوده که نسبت به دوره قبل 0.7 درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال قبل 1.5 درصد افزایش داشته است.

همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور نسبت به دوره قبل 21 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 36 درصد، کاهش داشته است.

متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی و کاهش معاملات مسکنی
متوسـط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسـکونی معامله شـده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سـطح کل کشـور یک میلیون و 475 هزار تومان بوده که نسبت به دوره قبل 1.2 درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال قبل سه درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور نسبت به دوره قبل 15.1 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 24.4 درصد کاهش داشته است.

متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی

متوسط اجاره ماهانه به علاوه ســه درصــد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور هفت میلیون و 465 هزار تومان بوده که نسبت به دوره قبل 7.7 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 10.4 درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور نسبت به دوره قبل 21.4 درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال قبل 9 درصد کاهش داشته است.