کدخبر: ۱۰۰۱۴۸ لینک کوتاه

ندیمی: چرا نباید ثروت خوابیده برخی نهادها وارد بازار سرمایه شود؟

ایرج ندیمی به عنوان مدافع گفت:برخی صندوق ها با خواب سرمایه رو به رو هستند و می خواهیم این سرمایه ها را به گردش بیاوریم

بررسی طرح اصلاح دو ماده از قانون اصل 44  در حال بررسی در  صحن علنی مجلس است. 
ایرج ندیمی به عنوان مدافع گفت: این که صندوق ها با خواب سرمایه رو به رو هستند و می خواهیم این سرمایه ها را به گردش بیاوریم، ایراد دارد؟ وقتی صندوقی با منابع درخوابی مواجه است  و قانونی آمده که این سرمایه ها را به چرخش درآورد، چرا باید مانع از آن شد. 
این نماینده مجلس تاکید کرد: مخالفان پاسخ بگویند که مسئله اشتغال فقط برای سخنرانی است ؟ آیا نباید قانون های لازم را برای آن تصویب کنیم؟ چرا فکر می کنید بیکارها به این موضوعات توجه نمی کنند که در برخی موسسات اموال انباشته شده است و از آن استفاده نمی شود. 
به گفته وی این طرح زمینه قانونی را فراهم می کند تا برخی سازمان ها و نهادهای ثروت مند و غیرپویا را به عرصه اقتصاد فعال کشور وارد کند. 
ندیمی افزود: هر لحظه که می گذرد یک ایرانی در کام بیکاری قربانی می شود. پس چطور می خواهید که این طرح بررسی نشود و برای بررسی های بیشتر به کمیسیون برگردد؟ آیا نباید کلی نگر باشیم ؟ 
گفتنی است در طرحی که هم اکنون در حال بررسی در صحن علنی مجلس است ، طراحان پیشنهاد دادند که برخی نهادهای خاص و صندوق های مالی و موسسات عمومی غیردولتی هم در قالب اصل 44 قابل واگذاری شوند.
مخالفان این طرح می گویند ورود این گروه جدید به لیست واگذاری های اصل 44 مغایر منافع کلان کشور است و به عنوان نهادهای حکومتی باید در اختیار حاکمیت باقی بمانند.