کدخبر: ۱۰۰۱۷۰ لینک کوتاه

ایران، نمونه ای موفق در اصلاح یارانه انرژی

نتایج پژوهش دانشگاه رایس نشان می دهد: ایران نخستین کشور دنیا است که در سال۲۰۱۰ سیستم گسترده ای را برای جایگزین کردن پرداختهای نقدی به جای یارانه های سنگین پرداختی برای انرژی اجرا کرد.

به گزارش اقتصاد روز، پژوهش جدیدی که در موسسه سیاست عمومی بیکر در دانشگاه رایس انجام شده از ایران به عنوان موفق ترین نمونه در اصلاح مکانیسم پرداخت یارانه انرژی یاد کرده است.

 بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، ایران نخستین کشور دنیا است که در سال2010 سیستم گسترده ای را برای جایگزین کردن پرداختهای نقدی به جای یارانه های سنگین پرداختی برای انرژی اجرا کرد.

  براساس این تحقیق، بزرگترین ریسک اجرای هدفمندی یارانه ها ، احتمال ایجاد اعتراض و ناآرامی علیه تصمیمهای دولت است. با این حال، با وجود همه ریسکها، اصلاح مکانیسم پرداخت یارانه های انرژی غیر ممکن نیست.

در گزارش دانشگاه رایس هم چنین آمده است:  کاهش یا حذف یارانه های انرژی از پرخطر ترین تصمیم های سیاسی است و هیچ دولتی دوست ندارد راننده های وسایل نقلیه را علیه خود بشوراند یا قیمت برق را افزایش دهد.

این تحقیق نتیجه گیری کرده طرح هدفمندی یارانه ها در سال ٢٠١٠ که با استقبال صندوق بین المللی پول مواجه شد، حداقل در ابتدا، از سوی جامعه ایرانی با مخالفتی جدی مواجه نشد اماتوانست بزرگترین یارانه پرداختی انرژی دنیا را تقریبا به نصف کاهش دهد.