کدخبر: ۱۰۰۲۰۲ لینک کوتاه

تصویب طرح ویژه تسریع در صدور مجوزهای کسب و کار

متقاضیان مجوزهای کسب و کار می توانند در حداقل زمان ممکن مجوز مورد نظر خود را دریافت کنند.همچنین براساس این ماده متقاضیانی که نتوانند ظرف مدت تعیین شده مجوز مورد نظر را دریافت کنند می توانند از مقام اجرایی مربوطه کتبا درخواست تسری در صدور مجوز مورد نیاز کنند.

به گزارش اقتصاد روز، از صحن علنی مجلس،  نمایندگان به طرح ،  متقاضیان مجوزهای کسب و کار می توانند در حداقل زمان ممکن مجوز مورد نظر خود را دریافت کنند.همچنین براساس این ماده متقاضیانی که نتوانند ظرف مدت تعیین شده مجوز مورد نظر را دریافت کنند می‌توانند از مقام اجرایی مربوطه کتبا درخواست تسری در صدور مجوز مورد نیاز کنند.
این طرح را با 144 رای موافق، 1 مخالف و 9 ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر تصویب شد و تحت عنوان اصلاح بخشی از قانون اصل 44 قرار گرفت.
ماده 3 طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به شرح زیر است:

ماده 3- ماده (7) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده7- به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور و یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارایه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار،‌بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور محوز در هر کسب و کار، توسط هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار اعلام می‌شود.

تبصره1- در صورتی که هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار امتناع کند، متقاضی مجوز می‌تواند علاوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتباً از بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندارد مربوط، تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را درخواست کند در این موارد بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندارد مربوط موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادرکننده مجوز، موضوع را بررسی و در چارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند. بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندارد مربوط موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخلال یا اهمال کرده اند را به هیات تخلفات اداری معرفی کند. این اشخاص چنانچه هیات مذکور تخلفشان را تائید کند به مجازات های مقرر در بندهای (د) به بعد ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب 7/9/1372) محکوم می‌شوند.

تبصره 2- هریک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل "اشباع بودن بازار" از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.

امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تاخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار را ارائه داده‌اند، مصداق "اخلال در رقابت" موضوع ماده (45) این قانون است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذی نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسئول دستگاه صادر کننده مجوز را مجازات تعیین شده در بند (12) ماده (61) این قانون محکوم کند.

تبصره 3- کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صارد می‌کنند رابه همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به "هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار" مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند. این هیات به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور نماینده تام الاختیار دادستان کل کشور، نماینده تام الاختیار رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دو نماینده مجلس شورای اسلامی ، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده اتاق اصناف کشور و حسب مورد نماینده دستگاه ذی ربط تشکیل می شود و موظف است حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط، مراحل و هزینه های صدور مجوزهای کسب و کار در ایران را به نحوی تسهیل کند که صدور مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل، به صورت غیر حضوری و در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.

در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها یا رویه‌های اجرائی نیاز داشته باشد، هیات مذکور موظف است پیشنهادهای لازم برای اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های اجرائی را تهیه و به مراجع مربوطه ارائه و اصلاح آنها را از مراجع بالاتر پیگیری کند.

تبصره4- هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موضوع تبصره (3) این ماده، موظف است ظرف حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون شرایط صدور مجوزهای کسب و کار را به تفکیک هر کسب و کار در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار منتشرنماید.

پس از راه اندازی "پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار" تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد، بلافاصله به دستور رئیس هیات در پایگاه اطلاع رسانی یاد شده اعمال می‌شود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک مودر نیاز و به هر نحو ، مشکل کردن صدور یا تمدید باشد، شرایط جدید باید از شش ماه قبل از اجرا، در این پایگاه اعلام شود.

مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه ای بیش از آنچه در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب وکار مطالبه کنند. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده (600) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده، مصوب 2/3/1375) است./