کدخبر: ۱۰۰۲۵۴ لینک کوتاه

مرکز آمار ایران تحلیل کرد

رشد جمعیت منفی می شود/۴ سناریو برای ۴۰ سال آینده

مرکز آمار ایران با بررسی چهار سناریوی نرخ باروری، نسبت به منفی شدن رشد جمعیت ایران در سال ۱۴۲۵ هجری شمسی هشدار داد.

به گزارش «اقتصاد روز»، این مرکز با بررسی چهار سناریوی نرخ باروری زنان، نرخ رشد جمعیت تا سال 1430 را برآورد کرده است. بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 نرخ باروری در ایران به 1.8 درصد رسیده که کمتر از نرخ جانشینی جمعیت (2.1 درصد) است.

نرخ باروری، میانگین تعداد فرزندانی است که یک زن در طول زندگی اش به دنیا می آورد.

با توجه به اینکه نرخ باروری ایران در سال های اخیر با افتی بسیار شدید همراه بوده، اکنون مرکز آمار ایران چهار سناریو را برای روند آینده این نرخ و میزان رشد جمعیت بر اساس آن پیش بینی کرده است.
در سناریوی نخست که با ادامه روند کاهشی نرخ باروری حاصل خواهد شد، در صورتی که این نرخ به 1.3 درصد برسد، نرخ رشد جمعیت در سال های 1395، 1400، 1405، 1410، 1415 و 1420 به ترتیب به 1.11 درصد، 0.87 درصد، 0.61 درصد، 0.42 درصد، 0.28 درصد، 0.13 درصد می رسد و در سال 1425 برای نخستین بار منفی شده و به سطح 0.06- نزول می کند. این سناریو همچنین برای سال 1430 نرخ رشد 0.30- درصدی را پیش بینی می کند.

در دومین سناریو که با فرض تثبیت نرخ باروری فعلی (1.8 درصد) ارزیابی شده، نرخ رشد جمعیت در سال های 1395، 1400، 1405، 1410، 1415، 1420 و 1425 به ترتیب 1.15 درصد، 0.95 درصد، 0.71 درصد، 0.55 درصد، 0.45 درصد، 0.35 درصد و 0.21 درصد خواهد بود و در سال 1430 به نزدیکی صفر (0.03 درصد) می رسد.

بر اساس این گزارش، سومین سناریوی مرکز آمار ایران با فرض افزایش نرخ باروری به «سطح جانشینی» یعنی نرخ 2.1 درصدی پیش بینی شده است. بر اساس این سناریو نرخ رشد جمعیت در سال های 1395، 1400، 1405، 1410، 1415، 1420، 1425 و 1430 به ترتیب 1.17 درصد، 1.00 درصد، 0.79 درصد، 0.65 درصد، 0.58 درصد، 0.52 درصد، 0.42 درصد و 0.28 درصد خواهد بود.

چهارمین سناریوی مورد بررسی، فرض افزایش نرخ باروری به 2.5 درصد را در نظر گرفته است که بر اساس آن، نرخ رشد جمعیت در سال های 1395، 1400، 1405، 1410، 1415، 1420، 1425 و 1430 به ترتیب به 1.20 درصد، 1.07 درصد، 0.88 درصد، 0.76 درصد، 0.72 درصد، 0.70 درصد، 0.65 درصد و 0.56 درصد می رسد.