کدخبر: ۱۰۰۲۵۵ لینک کوتاه

گزارش تازه سازمان تجارت جهانی منتشر شد

نرخ رشد تجارت دنیا دو برابر می شود

سازمان تجارت جهانی در گزارش اخیر خود پیش بینی کرد تجارت در دنیا در سال ۲۰۱۴ میادی با نرخ ۴.۷ درصد رشد می کند و نرخ رشد تجارت در سال ۲۰۱۵ میلادی به ۵.۳ درصد می رسد

به گزارش اقتصاد روز به نقل سازمان تجارت جهانی، این سازمان در گزارش اخیر خود  با اشاره به این مطلب که تجارت در سال 2013 میلادی 2.1 درصد رشد کرده بود  و در سال 2012 میلادی هم نرخ رشد تجارت برابر با 2.2 درصد بود  نوشت: متوسط نرخ رشد تجارت دنیا در بیست سال گذشته یعنی در فاصله سالهای 1983 تا 2013 میلادی برابر با 5.3 درصد بود . پیش از بحران اقتصادی دنیا یعنی در فاصله سالهای 1993 تا 2008 میلادی متوسط نرخ رشد تجارت در دنیا 6 درصد بوده است که بعد از رکود اقتصادی و تبعات منفی آن  در بازار  نمودار متوسط نرخ رشد تجارت در دنیا به طور دایمی به سمت پایین انتقال پیدا کرده است .

سازمان تجارت جهانی انتظار دارد در سال 2014 و 2015 میلادی اقتصاد کشورهای صنعتی و توسعه یافته دنیا رشد کند و در نتیجه این رشد تقاضا برای انواع کالاهای مصرفی هم در این کشورها افزایش یابد. ولی به دنبال توقف طرحهای تزریقی به اقتصاد در اقتصادهای صنعتی ، بازارهای مالی کشورهای در حال توسعه با شوک مواجه شوند و هم اقتصاد آنهاو هم تجارت در این کشورها رشد منفی را تجربه کند.

این سازمان با استفاده از آمارهای تاریخی نوشت همواره نرخ رشد تجارت در دنیا دو برابر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بوده است  ولی این روند در سالهای 2012 و 2013 میلادی تغییر کرد . در این دو سال نرخ رشد تجارت برابر با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بود و پیش بینی می شوداین  روند در سالهای آتی هم ادامه داشته باشد.اگرچه بحران اقتصادی در دنیا این نسبت رشد تجارت به رشد تولید ناخالص داخلی را به طور کلی تغیر داده است.