کدخبر: ۱۰۰۲۶۵ لینک کوتاه

بانک جهانی گزارش داد

هند و چین ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی دنیا را می سازند

در گزارش بانک جهانی آمده است: کشورهای اعضای آسیا-پاسیفیک شامل دو کشور هند و چین ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی دنیا را می سازند و کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی سازنده ۵۴ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان هستند .

به گزارش اقتصاد روز به نقل از  بانک  جهانی ، شش اقتصاد از مجموع دوازده اقتصاد  بزرگ دنیا در زمره اقتصادهای با درآمد متوسط دنیا قرار دارند. این شش کشور عبارتند از چین و هند و روسیه و برزیل و اندونزی و مکزیک که 32.2 درصد از تولید ناخالص داخلی دنیا را  ساخته اند و شش اقتصاد بزرگ دنیا که در زمره  ثروتمندان جهان هم قرار دارند عبارتند از کشورهای امریکا و ژاپن و آلمان و فرانسه و انگلستان و ایتالیا که در مجموع سازنده 32.9 درصد  از تولید ناخالص داخلی جهان هستند . این دوازده کشور که سازنده  دو سوم تولید ناخالص داخلی دنیا هستند در مجموع 59 درصد از جمعیت جهان رادر خود جای داده اند . اقتصادهای کوچک دنیا در مجموع سازنده 1.5 درصد تولید ناخالص داخلی دنیا هستند ولی 11 درصد از جمعیت دنیا را در خود جای داده اند.

 در این گزارش ارزش تولید ناخالص داخلی  دنیا  برابر با 90.647 هزار میلیارد دلار اعلام شد و تاکید شد که 28 درصد از جمعیت دنیا در کشورهایی زندگی می کنند که ارزش تولید ناخالص داخلی سرانه آنها بالغ بر 13460 دلاردر سال  است  و 72 درصد از جمعیت دنیا در کشورهایی ساکن هستند که متوسط درآمد سرانه  انها کمتر از 10 هزار دلار در سال است.

در گزارش بانک جهانی  آمده است: " کشورهای اعضای آسیا-پاسیفیک شامل دو کشور هند و چین 30 درصد از تولید ناخالص داخلی دنیا را می سازند و کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی  سازنده 54 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان هستند ."
برنامه مقایسه  بین المللی(ICP) در روز 29 آوریل سال 2014 میلادی  اعلام کرد نیمی از ارزش  کالاها و خدمات  تولید شده در  دنیا در  کشورهایی تولید شده است که از نظر اقتصادی در سطح پایین یا متوسط قرار دارند . طبق این گزارش که بر مبنای اطلاعات سال 2011 میلادی  تهیه شده است  ارزش کالاها و خدمات تولید شده در دنیا در سال 2011 میلادی بالغ بر 90 هزار  میلیارد دلار بود .