کدخبر: ۱۰۰۳۴۹ لینک کوتاه

طرح بیمه اجتماعی فراگیر به دلیل بار مالی منتفی شد

بر اساس طرح پیشنهادی برخی از نمایندگان که یک سال پیش در دستور کار کمیسیون بهداشت قرار گرفته بود، پیشنهاد شده بود که یک بیمه اجتماعی فراگیر تمام شهروندان را هم در حوزه سلامت و هم بیمه بازنشستگی در بربگیرد. ین طرح از دستور کار خارج شود چرا که منابع مالی هدفمندی یارانه ها قابلیت تامین بار مالی این طرح را ندارد.

به گزارش اقتصاد روز  از صحن علنی مجلس  طرح بیمه اجتماعی فراگیر (همگانی) که پیش از آن قرار بود با تامین منابع مالی از طرح هدفمندی یارانه ها ، تصویب و اجرایی شود به دلیل داشتن بار مالی برای دولت از دستور کار مجلس خارج شد. 

بر اساس طرح پیشنهادی برخی از نمایندگان که یک سال پیش در دستور کار کمیسیون بهداشت قرار گرفته بود، پیشنهاد شده بود که یک بیمه اجتماعی فراگیر تمام شهروندان را هم در حوزه سلامت و هم بیمه بازنشستگی در بربگیرد. 

بر اساس این طرح قرار بود منابع مالی این طرح از هدفمندی یارانه ها تامین شود و دولت سهم خود را از منابع این طرح نه تنها پرداخت کند بلکه سهم مردم هم از سهم سرپرست خانوار از یارانه نقدی تامین شود. 

اسفند سال گذشته  کمیسیون بهداشت مجلس تصویب کرد که این طرح از دستور کار خارج شود چرا که منابع مالی هدفمندی یارانه ها قابلیت تامین بار مالی این طرح را ندارد. 

کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در اخطار قانون اساسی گفت: کمیسیون بهداشت موضوع اخطار اصل 75 را به درستی مورد توجه قرار داده است . در این طرح آمده است که دولت منبع مالی را قانون هدفمندی یارانه ها قرار دهد اما در سال جاری منابع یارانه تامین نشده است. حال در این طرح آمده است که سهم حق بیمه را از سهم سرپرست خانوار از هدفمندی یارانه ها برداشت کنیم. بر این اساس وقتی یارانه افراد را به خودشان می دهیم با چه مجوزی می خواهیم به دولت بگوییم که این سهم را بردارد و به عنوان حق بیمه در نظر بگیرد. 

علی لاریجانی هم با بیان اینکه حتی مشخص نیست این سهم چقدر است ، گفت:  این سهم هم برای دولت و هم سهم خانوار منبع واقعی ندارد. 

وی با بیان اینکه سهم دولت منبع ندارد و به همین دلیل این طرح بار مالی دارد، گفت: این طرح اخطار اصل 75 قانون اساسی مبنی بر داشتن بار مالی دارد و به همین دلیل این اخطار را به رای می گذاریم.

بر این اساس نمایندگان به داشتن بار مالی این طرح رای دادند و بر این اساس طرح بیمه جامع همگانی از دستور کار خارج شد.