کدخبر: ۱۰۰۳۶۱ لینک کوتاه

گزارش تازه بانک جهانی در مورد وضعیت اقتصاد ایران

نرخ رشد اقتصادی ایران دوباره مثبت می شود

اقتصاد ایران بعد از دو سال تجربه انقباض اقتصادی ، دوباره به مسیر رشد باز می گردد. طبق این گزارش اقتصاد ایران در سال جاری با نرخ ۱ درصد و در سال ۲۰۱۵ میلادی با نرخ ۱.۸ درصد رشد می کند و در سال ۲۰۱۶ میلادی رشد ۲ درصدی را تجربه می کند.

به گزارش اقتصاد روزبه نقل از بانک جهانی ، درسال 2014 میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی ایران با نرخ یک درصد رشد می کند ولی با توجه به انتظار بهبود روابط ایران با دنیای غرب و افزایش صادرات نفت ایران ، نرخ رشد اقتصادی این کشور در سالهای پیش رو بیشتر می شود .البته متوسط  نرخ رشد اقتصادی ایران از متوسط نرخ رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا 80 درصد کمتر است.
این در حالیست که کشورهای در حال توسعه خاورمیانه و شمال افریقا بدون در نظر گرفتن سوریه در سال 2014 میلادی رشد 3.2 درصدی را شاهد خواهند بود ودر سال 2016 میلادی متوسط نرخ رشد اقتصادی انها به 3.6درصد می رسد. اقتصاد ایران در سال 2013 با نرخ 1.5 درصد منقبض شده بود و در سال 2012 میلادی نرخ انقباض اقتصادی این کشور برابر با 2.9 درصد بود . در سال 2010 میلادی متوسط نرخ رشد تویلد ناخالص داخلی ایران برابر با 5.9 درصد بود که هم از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا بالاتر بود و هم از نرخ رشد اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بیشتر شده بود.
از طرف دیگر کشورهای نفت خیز خاورمیانه و شمال افریقا که در جرگه کشورهای صادر کننده نفت هستند هم در سال 2014 میلادی رشد 3 درصدی را تجربه می کنند و نرخ رشد اقتصادی آنها در سال 2016 میلادی به 3.4 درصد می رسد.بیشترین نرخ رشد در این منطقه به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس اختصاص دارد که در سال جاری با نرخ 4.6 درصد رشد می کنند و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی انها در سال 2016 میلادی به 4.7 درصد می رسد.