کدخبر: ۱۰۰۴۲۸ لینک کوتاه

در سال ۲۰۱۴ میلادی

اقتصاد سوریه با نرخ ۸.۶ درصد منقبض می شود

اقتصاد کشور سوریه که در سال ۲۰۱۳ میلادی با نرخ ۲۲.۵ درصد و در سال جاری با نرخ ۸.۵ درصد منقبض شد، در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ میلادی می تواند شاهد رشد مثبت اقتصادی باشد .

به گزارش اقتصاد روز و به نقل از بانک جهانی، انتظار ایجاد ثبات سیاسی در کشور سوریه و افزایش سطح درآمد اقتصادی در این کشور باعث خواهد شد تا نرخ رشد اقتصادی این کشور افزایش یابد. اگرچه با وجود رشد اقتصادی در سال‌های پیش رو همچنان نسبت تراز حساب جاری به تولید ناخالص داخلی این کشور منفی باقی می‌ماند.
نرخ رشد اقتصادی کشور سوریه در سال 2014 میلادی برابر با منفی 8.6 درصد پیش‌بینی شده است و در سال 2015 میلادی به بالغ بر 1.7 درصد می‌رسد. از زمان آغاز تنش‌های سیاسی و درگیری‌های داخلی در کشور سوریه روند رشد اقتصادی در این کشور منفی شده است و بدهی‌های دولتی در این کشور آسیایی افزایش پیدا کرده است.
در سال 2012 میلادی نسبت تراز حساب جاری به تولید ناخالص داخلی کشور سوریه برابر با منفی 19 درصد بوده است ولی پیش‌بینی می‌شود این نسبت تا سال 2016 میلادی به منفی 9.1 درصد برسد. در سال 2013 میلادی نسبت تراز حساب جاری به تولید ناخالص داخلی برابر با منفی 20.5 درصد و در سال 2014 میلادی برابر با منفی 15.5 درصد خواهد بود.