کدخبر: ۱۰۰۴۵۴ لینک کوتاه

عضو کمیسیون کشاورزی در گفت و گو با اقتصاد روز:

تذکر به وزیر کشاورزی به خاطر افزایش قطع درختان

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: تخریب منابع طبیعی و افزایش قطع بی رویه درختان ناشی از کوتاهی وزیر جهاد کشاورزی است. سیل سال گذشته در شمال کشور ناشی از قطع بی رویه درختان و عدم بازسازی منطقه بود. طبق بررسی کارشناسان قطع درختان میزان روان آب ها را ۳۰ درصد افزایش می دهد.

سکینه عمرانی در گفت‌وگو با اقتصاد روز با اشاره به اینکه تخلفات در زمینه قطع درختان افزایش یافته، گفت: درحال حاضر قوانین و مقررات حاکم بر حفاظت از منابع طبیعی کامل است؛ بنابراین دولت باید پاسخگوی قطع بی‌رویه درختان و قاچاق آن باشد.
نماینده مردم سمیرم تاکید کرد: مجلس اقدامات و قوانین لازم برای را وضع کرد؛ اما باید دید دولت در این زمینه چه‌کار کرده است.
او افزود: در سال‌های اخیر یگان حفاظت از منابع طبیعی به شدت ضعیف شده و این ضعف عامل رشد تخریب منابع طبیعی و قاچاق چوب در کل کشور است.
عمرانی دلیل ضعیف‌شدن یگان حفاظت را عدم تامین بودجه در سال‌های اخیر و عدم تامین مالی نیروهای این بخش به دلیل بار مالی این بخش خواند.
او افزود: ضعیف شدن یگان حفاظت از دو جنبه منجر به تخریب منابع می‌شود؛ یکی از طریق مردم منطقه که برای تامین معاش دست به تخریب می‌زنند و یکی دیگر از طرف گروهی سودجو است که منجر به آسیبی چند برابر آسیب گروه اول است.
عمرانی در ادامه ماجرای سیل سال گذشته در شمال کشور را ناشی از قطع بی‌رویه درختان و عدم بازسازی منطقه خواند و گفت: طبق بررسی کارشناسان قطع درختان میزان رواناب‌ها را 30 درصد افزایش می‌دهد.
او افزود: در شرایط فعلی ما از وزیر سوال می‌کنیم، ولی مشکل قاچاق باید از سوی دولت حل شود. در نتیجه اگر این اتفاق نیفتاده ناشی از کوتاهی وزیر جهاد کشاورزی و دولت است.