کدخبر: ۱۰۰۵۰۵ لینک کوتاه

برآورد مرکز آمار ایران

خانواده های ایرانی آب می روند / بعد خانوار در سال ۱۳۹۵ به ۳ نفر می رسد

مرکز آمار ایران جمعیت کشور در پایان سال ۱۳۹۵ را ۷۹ میلیون و ۶۸۶ هزار نفر پیش بینی کرده که در قالب ۲۵ میلیون و ۷۶۴ هزار خانوار زندگی خواهند کرد.

بررسی‌های «اقتصاد روز» از آمارهای رسمی منتشر شده توسط این مرکز نشان می‌دهد، جمعیت کشور با افزایشی حدوداً 4.5 میلیون‌نفری، از 75 میلیون و 150 هزار نفر سال 1390 به 79 میلیون و 686 هزار نفر در سال 1395 خواهد رسید. بر اساس برآورد مرکز آمار، جمعیت ایران در حال حاضر حدود 77 میلیون و 454 هزار نفر است.

این برآورد، تعداد خانوارهای ایران در سال 1395 را 25 میلیون و 764 هزار نفر پیش‌بینی کرده است که باز هم 4.5 میلیون خانوار بیشتر از آمار سال 1390 (21 میلیون و 186 هزار خانوار) است. یعنی به ازای هر یک‌نفری که به جمعیت ایران اضافه می‌شود، یک خانوار نیز به تعداد خانوارهای کشور اضافه خواهد شد.

بر این اساس، متوسط بعد خانوار از 3.55 نفر در سال 1390 به 3.09 نفر در سال 1395 می‌رسد.

جدول: جمعیت و بعد خانوار- سال های 1335 تا 1395

سال

جمعیت

بعد خانوار

1335

18954704

4.8

1345

25788722

5

1355

33708744

5

1365

49445010

5.1

1375

60055488

4.8

1385

70495782

4

1390

75149669

3.55

1395 (برآورد)

79686000

3.09