کدخبر: ۱۰۰۵۷۰ لینک کوتاه

آمارهای سازمان ملی بهره وری نشان می دهد

بیشترین بهره وری نیروی کار در معدن، کمترین در نفت و گاز

کارگران معدن، بیشترین بهره وری را در میان کارگران بخش های مختلف اقتصاد ایران دارند و کمترین بهره وری نیز متعلق به نیروی کار در بخش نفت و گاز است.

بررسی های «اقتصاد روز» از آمارهای رسمی بهره وری که توسط مرکز ملی بهره وری منتشر شده، نشان می دهد در حالی که در پایان سال 1390 میانگین شاخص بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران 148.8 واحد بوده است، رقم این در بخش معدن به 330.9 رسیده است (100=1376) که بالاترین رقم در میان بخش های مختلف اقتصاد است.

 بهره وری نیروی کار در بخش های صنعت و کشاورزی نیز با ارقام 244.8 و 213.7 دومین و سومین رتبه را در میان بخش های مختلف اقتصاد کشور داشته است.

از سوی دیگر در سال 1390 پایین ترین نرخ بهره وری نیروی کار در بخش نفت و گاز (با رقم شاخص 93.3) بوده است و بخش های ساختمان (با رقم شاخص 96.2) و «سایر خدمات» (با رقم شاخص 113.6) نیز دیگر بخش های اقتصاد ایران بوده اند که از این نظر در پایین فهرست رده بندی شده اند.

از نظر رشد سالانه بهره وری، باز هم بهترین آمار مربوط به نیروی کار بخش معدن بوده است که طی سال 1390 رشدی 27.5 درصدی را تجربه کرده است. بخش های کشاورزی (با رشد 9.2 درصدی) و حمل و نقل (با رشد 7.6 درصدی) در تعقیب بخش معدن بوده اند.

بیشترین افت بهره وری نیروی کار در سال 1390 مربوط به بخش ساختمان بوده است که رشدی 8.5- درصدی را تجربه کرده است. بخش های «آب، برق، گاز» و «ارتباطات» دیگر بخش هایی بودند که رشد بهره وری نیروی کارشان در سال 1390 منفی بود. (به ترتیب 1- و 0.1- درصد)

جدول: مقایسه شاخص بهره وری نیروی کار در بخش های مختلف اقتصاد

نام بخش

شاخص بهره وری نیروی کار

درصد رشد نسبت به سال قبل

کشاورزی

213.7

9.2

نفت و گاز

93.3

1.3

معدن

330.9

27.5

صنعت

244.8

7

آب، برق، گاز

157.2

-1

ساختمان

96.2

-8.5

حمل ونقل

167.9

7.6

ارتباطات

141.5

-0.1

سایر خدمات

113.6

3.4

کل اقتصاد

148.8

3.6