کدخبر: ۱۰۰۶۵۶ لینک کوتاه

در ۲۵ سال گذشته رخ داد

افزایش صد درصدی مصرف کود شیمیایی

مدیر گروه کیفیت آب پژوهشکده آب و فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: در سال های اخیر مصرف کود شیمیایی در کشور، بیش از ۴/۴ میلیون تن در سال بوده است که در مقایسه با رقم ۲/۲ میلیون تنی در سال ۱۳۷۵ افزایش حدود ۱۰۰ درصد را نشان می دهد.

جهانگیر عابدی‌کوهپایی در گفت‌وگو با اقتصاد روز با اشاره به اینکه کشاورزان برای افزایش تولید محصول، تمایل به کاربرد هر چه بیشتر کودهای شیمیایی دارند؛ اظهار کرد: هرساله مبالغ گزافی یارانه دولتی به عرضه و واردات کود شیمیایی اختصاص می‌یابد. این در حالی است که در بسیاری از موارد، مصرف کودهای شیمیایی تطابقی با نیاز گیاه ندارد و بی‌رویه و نامتعادل مصرف می‌شود.

مدیر گروه مهندسی آب دانشکده مهندسی کشاورزی افزود: به عبارت دیگر، راندمان کاربرد آب و کاربرد کود پایین است. چون تقریباً بیشتر کودهای شیمیایی متداول، محلول در آبا هستند، بنابراین جریان آب در خاک، کود شیمیایی را با خود انتقال داده و هر نوع آبیاری بی‌رویه یا مصرف آب مازاد بر نیاز، موجبات تلفات منابع کودی نیز می‌شود.

وی معتقد است: مصرف بیش از حد کود شیمیایی علاوه بر خسارات مادی، سبب تخریب محیط زیست، مخصوصاً آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی می‌شود.

عابدی‌کوهپایی افزود: ساخت کپسول‌های کودی با رهش کنترل شده (CRFs) یا کند شده (SRFs) مانند کود اوره با پوشش گوگردی و گوگرد دانه‌ای و همچنین استحصال، ساخت و مصرف کودهای محتوی عناصر ریزمغذی، سولفات روی، کلات آهن، سولفات منگنز، سولفات مس، بر اسید بوریک که باعث کاهش نیتروژن، فسفر، سموم و مواد ریزمغذی در روان آب اراضی کشاورزی و باغات می‌شود، یکی از جنبه‌های مهم کاربردی فناوری‌های نوین است که در پایداری محیط زیست نقش مهمی ایفا می‌کنند.

به گفته مدیر گروه کیفیت آب دانشگاه صنعتی اصفهان، این میکرو کپسول‌ها دارای عناصر غذایی کم‌مصرف مانند روی و آهن و پرمصرف نیتروژن مورد نیاز گیاهان برای نیل به مصرف متعادل و داشتن تولیدات زراعی و باغی باکیفیت برتر هستند.

او افزود: این کودها در بازار وجود دارند ولی هزینه تهیه آنها بیشتر از کودهای شیمیایی معمول است ولی مزیت شایان توجه آنها کاهش هدررفت آنها و جلوگیری از آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی است.

عابدی‌کوهپایی مطرح کرد: راهکار دیگر برای جلوگیری یا کاهش کاربرد سموم دفع آفات در کشاورزی، مبارزه بیولوژیک با آفات است که در برخی از مناطق کشور شروع شده است و لازم است حمایت شود و گسترش بیشتری یابد.