کدخبر: ۱۰۰۶۶۷ لینک کوتاه

کرمانشاه و لرستان بیکارترین و تهران همچنان برخوردارترین

با نگاهی به شاخص های کلیدی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران متوجه خواهیم شد توزیع خدمات و میزان توسعه مناطق مختلف استانی در کشورمان نامتوازن و نا همگون است. وضعیت در استان های سیستان و بلوچستان، ایلام، کهکیلویه، کرمانشاه و لرستان به تایید این شاخص ها ناعادلانه و توسعه نیافته است.

به گزارش اقتصاد روز، با در نظر گرفتن جدول مربوط به شاخص‌های کلیدی در استان‌ها که به‌تازگی از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده شاخص‌هایی نظیر میزان جمعیت، نرخ رشد، میزان بیکاری و بی‌سوادی و میزان نفوذ اینترنت به تفکیک استان‌ها منتشر شده است. با این حال تهران به دلیل پایتخت بودن، بهره‌مندی و تمرکز بیش از حد منابع که به عقیده بسیاری از کارشناسان به سیاه‌چاله‌ای تبدیل شده در بیشتر این شاخص‌ها در صدر است.

استان بوشهر با بیشترین نرخ رشد جمعیت در مقایسه با دیگر استان‌ها و استان اردبیل با کمترین میزان نرخ رشد جمعیت مواجه بوده است. این در حالی است که خراسان رضوی و اصفهان پرجمعیت‌ترین استان‌ها و ایلام و کهکیلویه کم‌جمعیت‌ترین بوده‌اند. در این میان کرمانشاه و لرستان با بیشترین میزان بیکاری مواجه بوده‌اند.

در بخش دیگری از این شاخص‌ها، اردبیل بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی و سیستان و بلوچستان با کمترین میزان از مشارکت اقتصادی گزارش شده‌اند.

تهران از ‌نظر شاخص باسوادی و میزان ضریب نفوذ اینترنت در بالاترین جایگاه و سیستان و بلوچستان از زاویه بررسی همین دو شاخص در پایین‌ترین حد قرار گرفته‌اند.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که مبنای آمارهای آن مربوط به سال 1392 است و میزان جمعیت کل کشور را قدری بیش از 75 میلیون نفر، نرخ رشد جمعیت کشورمان را 1.29، نرخ بیکاری را 10.5، نرخ مشارکت اقتصادی را 35.4، میزان با سوادی را 84.75 و ضریب نفوذ اینترنت را 17.5 گزارش می‌کند.