کدخبر: ۱۰۰۷۲۷ لینک کوتاه

مکانیزاسیون کشاورزی ایران نگران کننده است

رییس کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی اتاق ایران خبر داد: اکنون عقب ماندگی ایران در بخش ضریب مکانیزاسیون و سرمایه پشتیبان سرانه، نسبت به کشورهای قدرتمند نگران کننده است.

علی هادی‌زاده معلم در گفت و گو با اقتصاد گفت: تحقیقات کارشناسان آب و منابع طبیعی نشان می دهد ضریب مکانیزاسیون و سرمایه پشتیبان سرانه  در شرایط خوبی قرار ندارد ؛ به طوریکه  در این حوزه لبنان نیز  نسبت به ایران برتری دارد.

وی ادامه داد: اکنون 20 درصد جمعیت شاغلین کشاورزی، حدود 12 درصد تولید ناخالص داخلی را تامین می کنند؛ از طرفی میزان درآمد سرانه فعالان بخش کشاورزی حدود 60 درصد سایر بخش هاست؛ مسائلی که نشان دهنده ضعف اقتصادی، فقر، پائین بودن درآمد سرانه و نبود امکان ایجاد پس انداز و در نهایت نبود امکان سرمایه گذاری مطلوب توسط فعالان برای مشارکت در توسعه اقتصادی بخش است.

معلم اعلام کرد: متاسفانه بخش کشاورزی ما با پدیده اشتغال ناقص، بیکاری و مهاجرت شناخته شده و در روستاهای ما تعداد بیکاران زیادی وجود دارد .

وی تاکید: در این بخش، تعداد زیادی ازشاغلین قادر نیستند ساعات اشتغال مفید سالانه خود را حتی به تعداد نصف ساعات معمول کار برسانند.

این فعال بخش کشاورزی معتقد است: اگر در کنار توسعه مکانیزاسیون و یکپارچه سازی اراضی و تولید رقابتی، به تامین کار مفید و کامل بخش کشاورزی بیاندیشیم، پتانسیل اشتغال واقعی بخش بسیار کمتری از میزان اشتغال فعلی است.

وی افزود: رونق اقتصادی کشاورزی در کنار افزایش تولیدات و بهبود بهره وری، می تواند موجب توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته کشارزی را ایجاد و تا حدودی اشتغال ناقص شاغلین موجود را برطرف کند.