کدخبر: ۱۰۰۸۵۴ لینک کوتاه

مقایسه زیربخش های شاخص تورم شهری و روستایی در اردیبهشت ماه

چه چیزهایی در شهرها بیشتر گران شد؟

در اردیبهشت ماه امسال، روستاییان در بخش های «مسکن» و «آب، برق و سوخت» تورم بیشتری را نسبت به شهرنشینان تحمل کردند و در مقابل در شهرها، نرخ تورم ماهانه «پوشاک و کفش» و «بهداشت و درمان» بالاتر از روستاها بود.

به گزارش «اقتصاد نیوز»، بررسی مقایسه‌ای شاخص‌های منتخب تورم شهری و روستایی در اردیبهشت‌ماه نشان می‌دهد: اگرچه نرخ تورم ماهانه (شاخص کل) در این مناطق به هم نزدیک بوده (در شهرها 0.7 درصد و در روستاها 0.8 درصد)، اما در بعضی از زیر بخش‌ها، تفاوت‌های فاحشی میان تورم شهری و روستایی وجود داشته است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، بیشترین اختلاف در این زمینه در زیر بخش «آب، برق و سوخت» بوده که تورم شهری آن تنها 0.9 درصد بوده، اما تورم روستایی آن به 8.4 درصد در یک ماه رسیده است. همچنین در زیر بخش «مسکن»، نرخ تورم ماهانه روستایی به 4.1 درصد رسیده، در حالی که تورم شهری این بخش به 1.3 درصد محدود بوده است.

اما در زمینه «بهداشت و درمان»، شهرنشینان در ماه گذشته گرانی بیشتری را تجربه کردند؛ تورم این بخش در اردیبهشت‌ماه برای شهرها 1.3 و برای روستاها 0.8 درصد بود. «پوشاک و کفش» شهری‌ها هم در این ماه اندکی بیشتر از روستایی‌ها گران شد: 1.8 درصد به 1.7 درصد.

با اینکه در اغلب بخش‌ها، نرخ تورم روستایی بیشتر از شهری بوده است، اما تفاوت شاخص کل این مناطق چندان زیاد نیست؛ دلیل این امر احتمالاً به تفاوت وزن زیر بخش‌های شاخص در شهرها و روستاها برمی‌گردد.

جدول: مقایسه تورم ماهانه زیربخش های منتخب در شهرها و روستاها
 گروه کالایی  تورم ماهانه روستایی تورم ماهانه شهری 
 خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات  3.2-  4.1- 
 پوشاک و کفش  1.7  1.8
 مسکن  4.1  1.3
 آب، برق و سوخت  8.4  0.9 
 بهداشت و درمان  0.8  1.3 
 حمل و نقل  12  11.8
 ارتباطات  2.6   1.1
 شاخص کل  0.8  0.7