کدخبر: ۱۰۰۹۶۴ لینک کوتاه

در نیمه نخست پارسال صورت گرفت

نیمی از ساخت و ساز کشور در ۸ کلانشهر

نزدیک به نیمی از ساخت وسازهای کشور در نیمه نخست سال ۹۲ در ۸ کلانشهر با بیش از یک میلیون نفر جمعیت کشور انجام شده است.

بررسی های «اقتصادنیوز» از آمار رسمی «اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری‌های کشور در نیمه نخست سال 1392» نشان می‌دهد: نزدیک به نیمی از زیربنای پیش بینی شده در پروانه های ساختمانی کل کشور، در هشت کلانشهر با جمعیت بیش از یک میلیون نفر ساخته شده اند.

بر اساس این گزارش، در میان هشت شهر تهران، مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، اهواز و قم (که بر اساس سرشماری سال 90 بیش از یک میلیون نفر جمعیت داشته اند)، تهران با در اختیار داشتن 17 میلیون و 710 هزار و 110 متر مربع (معادل 24.43 درصد از کل زیربنای قابل ساخت در نیمه نخست سال 92) رتبه اول ساخت و ساز کشور را داشته است و مشهد با 4 میلیون و 692 هزار و 966 متر مربع (معادل 6.47 درصد) و اصفهان با 3 میلیون و 304 هزار و 730 متر مربع (معادل 4.56 درصد) در رده های بعدی قرار داشته اند. کرج با 2 میلیون و 440 هزار و 990 متر مربع (معادل 3.37 درصد)، شیراز با 2 میلیون و 174 هزار و 227 متر مربع (معادل 3 درصد)، تبریز با 2 میلیون و 104 هزار و 76 متر مربع (معادل 2.9 درصد)، اهواز با یک میلیون و 292 هزار و 442 متر مربع (معادل 1.78 درصد) و قم با 866 هزار و 134 متر مربع (معادل 1.2 درصد) در میان 8 شهر پرجمعیت کشور رتبه های بعدی را داشته اند.
 
این 8 کلانشهر در مجموع 47.72 درصد از کل زیربنای قابل ساختمان سازی کشور در نیمه نخست سال 92 را به خود اختصاص داده اند و سهم سایر شهرهای کشور در مجموع 52.28 درصد از زیربناهای قابل ساخت کشور بوده است.

جدول: سهم کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت از ساخت و سازهای نیمه نخست سال 92

کلانشهر

تعداد پروانه ساختمانی

مساحت زیربنا
(متر مربع)

سهم از زیربنای کل (درصد)

تهران

13292

17710110

24.43

مشهد

3281

4692966

6.47

اصفهان

4720

3304730

4.56

کرج

2055

2440990

3.37

شیراز

2728

2174227

3

تبریز

2618

2104076

2.9

اهواز

1861

1292442

1.78

قم

1834

866134

1.2

بقیه کشور

77620

37892763

52.28

کل کشور

110009

72478438

100