کدخبر: ۱۰۰۹۶۷ لینک کوتاه

مسوولان حمل ونقلی چگونه جای خالی ایمنی را پر می کنند؟

وزارت راه و شهرسازی تمرکز بر ایمنی حمل ونقل را در اولویت های خود قرار می دهد.

به گزارش اقتصاد روز، هنوز چند روزی از حادثه تصادف دو قطار مسافری وباربری و البته استعفای به هنگام مدیر کل راه آهن شرق می گذرد که سه حادثه دیگر آن هم از نوع آتش سوزی اتوبوس های اسکانیا که این روزها جایگزین کامیون های هوو در جاده های کشور شده اند موجب شد تا دوباره بحث " جای خالی ایمنی " در شقوق حمل و نقلی به خوبی به چشم می آید .

امری که با وجود تصادفات پی در پی اسکانیاها در جاده ها و اتوبان های کشور در ماههای اخیر به فراموشی سپرده شده بود و هیچ یک از مسوولین حمل و نقلی صحبتی از عدم ایمن بودن جاده های کشور به میان نیاوردند و هر بار از این مساله عبور کردند اما هنگامی که پاشنه آشیل ایمنی حمل و نقل یعنی قطار دچار حادثه ای ناگهانی شد به یکباره بحث ایمنی شقوق حمل و نقلی مورد توجه مسوولان ساختمان بلند مرتبه خیابان افریقا و مخصوصا راس نشین آن یعنی وزیر راه و شهرسازی شد .

 عباس آخوندی که ید طولایی در مباحث مسکنی دارد و بیشتر عمر خود را در این بخش گذرانده است همچون علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی دولت نهم  در طی هشت ماه حضور خود در وزارت راه و شهرسازی بیش از مباحث حمل ونقلی  تمرکز خود را بر مسائل مسکنی گذارده بود و شاید هیچ گاه فکر نمی کرد که بعد از حادثه های پی در پی اسکانیاهای سوئیسی در جاده های ایران روزی مجبور شود خود به صراحت از عدم ایمنی شقوق حمل و نقلی سخن بگوید .

او به تازگی در اظهاراتی کم سابقه از نارضایتی مردم از فرودگاهها و عدم ایمنی شقوق حمل و نقلی سخن به میان آورد تا نشان دهد برعکس آنچه بیشتر زمانش را گرفته است وی نگاه قابل توجهی به بحث های حمل ونقل دارد و نمی خواهد همچون علی نیکزاد به وزیر مسکن مهر دولت یازدهم تبدیل شود.

وزیر راه و شهرسازی در شورای برنامه ریزی حمل و نقل و شهرسازی تصریح کرده است: "کسی نیست که در فرودگاه‌های کشور تردد کند و گله‌ای از فرآیند پذیرش مسافر یا بار نداشته باشد. به این جهت باید بر ضرورت بازنگری فرآیندها در حوزه‌های مختلف حمل و نقل و شهرسازی توجه کرد .

وی همچنین خواستار تسریع انجام این کار در سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی شد. هدف از بازنگری یاد شده از یک سو افزایش کارایی و مدرن کردن سیستم ها و از سوی دیگر ایجاد شفافیت و دسترسی آزاد مردم به اطلاعات تولید شده است. اتفاقاتی نظیر آنچه اخیرا در بخش ریلی رخ داد نشان می‌دهد که بازنگری جامع کل فرایندهای وزارت راه و شهرسازی اقدامی ضروری است.

آخوندی البته با اشاره به آغاز فصل تابستان و موج سفرها خواستار در دستور کار قرار گرفتن دوباره مباحث مربوط به ایمنی راه ها شد و با اشاره به اقداماتی که تاکنون برای بهبود فرایندها در سازمانهای تابعه این وزارتخانه انجام شده است، گفته است: با وجود چنین اقداماتی نیازمند نوعی بازنگری یکپارچه و پیوسته داریم. برای بازنگری فرایندها می‌توان از نمونه های موفق بین المللی و مشاوران خارجی بهره گرفت،این رویکرد اگر چه ممکن است دارای هزینه و برخی مسائل باشد، می تواند برای ارتقای ‌دانش و سطح مدیریت در ایران استفاده شود. راه اندازی این سیستم ممکن است تا سال آینده طول بکشد اما بازنگری فرایندها در سازمان‌های تابعه اقدامی است که باید به قید فوریت انجام شود.

این سخنان وزیر راه و شهرسازی و توجه ویژه به ایمنی حمل ونقل این امیدواری را بودجود می آورد تا از این پس مسایل ایمنی کلیه شقوق حمل ونقل کشور به شکل جدی پی گیری شود تا با توسعه زیرساخت ها و رفع موانع به سمت کاهش سوانح در بخش حمل ونقل کشور حرکت کنیم.